Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ve II. kole přijímacího řízení na VOŠG

ke studiu ve vzdělávacím programu
Grafický design a realizace tiskovin – zaměření 05 Vydavatelská produkce
podle abecedy

 

přijatí:
Fritzen Robin
Hnízdilová Romana
Lédlová Jana
Nágrová Nella
Petrlík Nikolas
Voplakalová Alžběta

nepřijatí:
Bystroňová Lenka
Lammrová Aneta
Moravcová Zuzana

 

V Praze dne 20. 9. 2012

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy

 

Výsledky II. kola přijímacího řízení na VOŠG