Restaurátorské postupy a zásahy — seminář

 

Vážení kolegové, studenti bývalí i současní,

oddělení Konzervátorství a restaurátorství Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické si Vás dovoluje pozvat do auly školy na jednodenní seminář zaměřený na praktické restaurátorské zásahy na knižní vazbě a papírovém dokumentu, na současné přístupy k restaurování a metody průzkumu.

6. 3. 2014, aula

Seminář úvodním slovem zahájí v 9.00 hodin ředitel školy PhDr. Jan Sehnal

 

 

PROGRAM

9.00 hodin
Zahájení semináře

9.15–9.45 hodin
Dokumentace vzácných knihovních exemplářů
PhDr. Jan Novotný, Národní knihovna ČR

9.45–9.55 hodin
Diskuze

9.55–10.20 hodin
Restaurování dřevěných knižních desek na renesanční vazbě
Monika Čechová, studentka II. ročníku VOŠG

10.20–10.30 hodin
Diskuze

10.30–11.10 hodin
Grafická sbírka královské kanonie Premonstrátů na Strahově
PhDr. Hedvika Kuchařová, Strahovský klášter
Navazující přednáško o Restaurování nejohroženějších grafických listů
Zuzana Oulehlová, Milana Vanišová

11.10–11.20 hodin
Diskuze

11.20–11.50 hodin
Restaurování map a plakátů
Kristýna Bímanová, studentka II. ročníku VOŠG

11.50–12.00 hodin
Diskuze

12.00–13.00 hodin
Oběd

13.00–14.00 hodin
Rentgenofluorescenční analýza při výzkumu starých rukopisů
Prof. ing. Tomáš Čechák, CSc., FJFI ČVUT v Praze

14.00–14.10 hodin
Diskuze

14.00–14.25 hodin
Restaurování papírového dokumentu napadeného mikroorganismy
Tereza Hurábová, studentka II. ročníku VOŠG a SPŠG

14.25–14.35 hodin
Diskuze

14.35–15.15 hodin
Použití lepivých fólií z japonského papíru na restaurování archivních dokumentů z papíru
Ondřej Lehovec, Národní knihovna ČR

 

program ve formátu PDF zde