renovace chemické laboratoře — oznámení o výsledku výběrového řízení

 

s názvem „Renovace chemické laboratoře“ – část č. 1 – nábytek, část č. 2 – přístrojové vybavení a část č. 3 – stavební úpravy, zadávané zadavatelem Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, se sídlem Praha 1, Hellichova 22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Hellichova 535/22, IČO 70837783.

V odkazech viz níže Vám oznamujeme výsledky výběrového řízení, ve kterém zadavatel rozhodl o výběru dodavatelů.

oznámení ve formátu PDF ke stažení zde:
část č. 1 – nábytek
část č. 2 – přístrojové vybavení
část č. 3 – stavební úpravy

V příloze těchto oznámení naleznete protokol z hodnocení nabídek, který slouží jako
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a obsahuje jak identifikační údaje
účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena, tak výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek.

 

V Praze dne 26. května 2020

 

Radek Blahák
ředitel školy