přijatí uchazeči — obor polygrafie (po konání náhradního termínu)

 

 

reg. číslo CJL MAT vysvědčení celkem poznámka
1188 37 30 42,15 109,15  
1235 42 26 43,58 111,58  
1244 37 30 43,61 110,61  
1245 44 36 43,80 123,80  
1252 41 39 44,55 124,55  
1273 31 35 43,73 109,73  
1280 38 34 43,80 115,80  
1288 37 24 45,00 106,00  
1291 36 28 42,90 106,90  
1297 37 32 43,58 112,58  
1309 uspěla 50 41,70 91,70 redukované pořadí
1311 48 37 45,00 130,00 náhradní termín
1313 44 40 44,33 128,33  
1322 34 32 39,49 105,49  
2224 42 38 45,00 125,00  
2243 45 28 42,64 115,64  
2250 41 31 41,78 113,78  
2256 35 29 43,28 107,28  
2259 46 33 41,59 120,59  
2264 34 30 44,03 108,03  
2267 42 29 44,03 115,03  
2281 47 44 45,00 136,00  
2287 38 30 42,98 110,98  
2293 45 38 43,28 126,28  
2294 34 30 43,84 107,84  
2306 42 40 42,64 124,64  
2310 44 41 45,00 130,00  
2315 46 31 45,00 122,00  
2323 38 30 40,88 108,88  

 

V souladu § 60g školského zákona a §19 zákona o zvláštních pravidlech potvrdí výše jmenovaný/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické, Praha 1, Hellichova 22 odevzdáním zápisového lístku řediteli Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 18. 5. 2023 /pro náhradní termín do 1. 6./. Neodevzdáním zápisového lístku se výše jmenovaný/á vzdává práva být přijat za žáka výše uvedené školy. Nezletilého uchazeče/nezletilou uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/á procesní způsobilost. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou (§ 62), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, případně pokud bude uchazeč přijat na střední školu na základě konání přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky) v náhradním termínu.

 

V Praze dne 18. května 2023

Radek Blahák
ředitel školy

 

Vzor odvolaní proti nepřijetí ke vzdělávání

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru Polygrafie