Za knihařským řemeslem do Londýna — přednáška 23 | 11 | 2021

 

 

23. 11. 2021
od 14.00 hodin
aula

Přednáší Marek Staša