pokyny pro studenty vyšší odborné školy — zimní zkouškové období

 

Studenti jsou povinni splnit úspěšně hodnocení ve všech předmětech zimního semestru předepsaných studijním programem nejpozději do 24. ledna 2022. Nejpozději v tento den odevzdají osobně všichni studenti vedoucím ročníků indexy, a to i ti studenti, kteří nesplnili do uvedeného termínu klasifikaci ve všech zapsaných předmětech (index se jim po kontrole vrátí). V případě, že student nesplní do 21. ledna 2022 klasifikaci v některém z předepsaných předmětů, má možnost požádat ředitele školy o prodloužení zkouškového období. Svou řádně zdůvodněnou žádost s vyjádřením vyučujícího daného předmětu a vedoucího ateliéru předá nejpozději 24. ledna 2022 vedoucí/mu ročníku.

G3B03 bude mít v týdnu od 24. 1. do 28. 1. 2022 náhradní klauzury, studenti G3B03 budou tedy mít pouze v předmětu MMT2 prodloužený termín zkouškového období do 31. ledna 2022, v ostatních předmětech platí i pro ně konec zkouškového období 21. ledna 2022.

Zkouškové období končí v zimním semestru 21. ledna 2022. V týdnu od 24. ledna 2022 se studenti zúčastní třídních hodin vypsaných vedoucími učiteli studijních skupin, na kterých se dozví rozvrh hodin v letním semestru, případně další informace související s organizací studia. Současně v těchto dnech budou probíhat opravné či náhradní zkoušky povolené ředitelem školy. Studenti G3B03 budou mít termíny náhradních zkoušek stanoveny podle dispozic.

Výuka v letním semestru začíná v úterý 1. února 2022.

 

Mgr. Kateřina Burešová
zástupkyně ředitele pro vyšší odborné studium