pokyny pro studenty VOŠG — klasifikace — zkouškové období
v zimním semestru 2019/20

 

Studenti jsou povinni splnit úspěšně hodnocení ve všech předmětech zimního se­mestru předepsaných studijním programem nejpozději do 27. ledna 2020. Nej­později v tento den odevzdají osobně všichni studenti vedoucím ročníků indexy, a to i ti studenti, kteří nesplnili do uvedeného termínu klasifikaci ve všech zap­saných předmětech (index se jim po kontrole vrátí). V případě, že student nesplní do 24. ledna 2020 klasifikaci v některém z předepsaných předmětů, má možnost požádat ředitele školy o prodloužení zkouškové­ho období, a to for­mou řádně zdůvodněné žádosti, kterou předloží k vyjádření vyučují­címu daného předmětu, vedoucímu ateliéru a nejpozději 27. ledna 2020 žádost předá vedoucí/mu ročníku, který ji společně s ostatními žádostmi postoupí zástupkyni ředitele pro vyšší odborné studium.

Zkouškové období končí v zimním semestru 24. ledna 2020. V týdnu od 27. ledna 2020 se studenti zúčastní třídních hodin vypsaných vedoucími učiteli studijních skupin, na kterých se dozví rozvrh hodin v letním semestru, případně další informace související s organizací studia. Současně v těchto dnech budou probíhat opravné či náhradní zkoušky povolené ředitelem školy. V pátek 31. ledna 2020 jsou po­lo­letní prázdniny.

 

Výuka v letním semestru začíná v pondělí 3. února 2020.

 

Ke stažení ve formátu .docx zde.

 

Mgr. Kateřina Burešová, zástupkyně ředitele