provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021

pokyny pro studenty VOŠG — klasifikace — zkouškové období v zimním semestru 2020/21

 

Studenti jsou povinni splnit úspěšně hodnocení ve všech předmětech zimního semestru předepsaných studijním programem nejpozději do 22. ledna 2021. Nejpozději v tento den odevzdají osobně všichni studenti vedoucím ročníků indexy, a to i ti studenti, kteří nesplnili do uvedeného termínu klasifikaci ve všech zapsaných předmětech (index se jim po kontrole vrátí). V případě, že student nesplní do 22. ledna 2021 klasifikaci v některém z předepsaných předmětů, má možnost požádat ředitele školy o prodloužení zkouškového období, a to formou řádně zdůvodněné žádosti, kterou předloží k vyjádření vyučujícímu daného předmětu, vedoucímu ateliéru a žádost předá vedoucí/mu ročníku, který ji společně s ostatními žádostmi postoupí zástupkyni ředitele pro vyšší odborné studium nejpozději do 22. ledna 2021.

Zkouškové období končí v zimním semestru 22. ledna 2021. V týdnu od 25. ledna 2021 se studenti zúčastní třídních hodin vypsaných vedoucími učiteli studijních skupin, na kterých se dozví rozvrh hodin v letním semestru, případně další informace související s organizací studia. Současně v těchto dnech budou probíhat opravné či náhradní zkoušky povolené ředitelem školy. V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny.

 

Výuka v letním semestru začíná v pondělí 1. února 2021.

 

 

Mgr. Kateřina Burešová
zástupkyně ředitele

 

 

provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021