pokyny pro studenty VOŠ — zkouškové období v zimním semestru 2023/2024

 

Zápočtový týden probíhá v týdnu od 18. 12. 2023. Zkouškové období začíná 2. 1. 2024. Studenti jsou povinni splnit úspěšně hodnocení ve všech předmětech zimního semestru předepsaných studijním programem nejpozději do 23. ledna 2024. Nejpozději v tento den odevzdají osobně všichni studenti vedoucí/mu ročníků indexy, a to i ti studenti, kteří nesplnili do uvedeného termínu klasifikaci ve všech zapsaných předmětech (index se jim po kontrole vrátí). V případě, že student nesplní do tohoto termínu klasifikaci v některém z předepsaných předmětů, má možnost požádat ředitele školy o prodloužení zkouškového období, a to formou řádně zdůvodněné žádosti, kterou předloží k vyjádření vyučujícímu daného předmětu, vedoucímu ateliéru a žádost předá vedoucí/mu ročníku, který ji společně s ostatními žádostmi postoupí zástupkyni ředitele pro vyšší odborné studium nejpozději 23. ledna 2024.

Zkouškové období tedy v zimním semestru končí 23. ledna 2024. V týdnu od 24. ledna 2024 se studenti zúčastní třídních hodin vypsaných vedoucími učiteli studijních skupin, na kterých se dozví rozvrh hodin v letním semestru, případně další informace související s organizací studia. Současně v těchto dnech budou probíhat opravné či náhradní zkoušky povolené ředitelem školy. V pátek 2. února 2024 jsou pololetní prázdniny, následně navazují jarní prázdniny.

Výuka v letním semestru začíná ve čtvrtek 1. února 2024.

 

Mgr. Kateřina Burešová
zástupkyně ředitele