pokyny k odevzdání absolventské práce

 

Termín odevzdání absolventské práce je 9. května do 12 hodin do sekretariátu školy. Škola požaduje z důvodů archivace odevzdání teoretické části ve dvou výtiscích, praktické části v jednom provedení.

Zdrojové soubory absolventské práce a PDF v tiskové kvalitě nahrajte do složky na Sharepointu. Odkaz pro nahrání dat obdržíte do školního mailu do 6. 5. 2022.

Pokud je předmětem odevzdání sada více souborů, např. zdrojových, sbalí je student do archivu ZIP s názvem Abs22-prijmeni.jmeno19.zip

Pouze student má nastavena práva pro změnu obsahu složky, a to do data uzávěrky pro odevzdání absolventské práce.

Nejzazší termín pro nahrání souborů je 9. 5. 2022 do 12 hodin.

Je nutné, aby složka obsahovala pouze finální podobu absolventské práce, která slouží k hodnocení a archivaci.

Po datu uzávěrky má student práva do složky nahlížet.

Do složky mají přístup také hodnotitelé práce a tiskové středisko, všichni s právem nahlížení do složky, nemají práva obsah složky měnit.

Po skončení absolutorií jsou data předána do působnosti archiváře a uchována dle pravidel spisového řádu.