omezení provozu školy
14 | 10 — 1 | 11

 

Dle Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. října 2020 se ve dnech 14. října 2020 až 1. listopadu 2020 žákům a studentům na středním a vyšším odborném vzdělávání

zakazuje osobní přítomnost ve škole.

Výuka bude v těchto dnech nadále probíhat způsobem distančního vzdělávání a studia. Během zákazu osobní přítomnosti ve škole je všem žákům a studentům stanovena povinnost se tímto způsobem vzdělávat. Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve škole se v těchto dnech vztahuje na celý obsah vzdělávání, tedy i na předměty vyučované formou praktického cvičení nebo ateliérové praxe.

 

mimořádný režim v týdnu 26.—30. 10.

Žáci střední školy mají ve dnech 26. a 27. října 2020 volno, stanovené výše uvedeným usnesením vlády, a ve dnech 29. a 30. října 2020 podzimní prázdniny.

Studenti vyšší odborné školy mají ve dnech 26. a 27. října 2020 stanoveno distanční studium a ve dnech 29. a 30. října 2020 podzimní prázdniny.

 

metodika a podpora distančního vzdělávání a studia

K distanční výuce jsou v rámci grafické školy využívány, kromě informačního systému Bakaláři, výhradně nástroje Microsoft 365 (resp. Office 365), tj. zejména aplikace Teams a e-mailová komunikace prostřednictvím školních e-mailových účtů v doméně @hellichovka.cz.

Technická podpora je pro žáky a studenty grafické školy zajišťována metodikem informačních technologií p. Ondrejem Saktorem, kterého je možné kontaktovat na itpodpora@hellichovka.cz.

Úkoly jsou v distančním vzdělávání a studiu zadávány v jednotlivých předmětech zpravidla písemně na začátku daného týdne (zadáním v aplikaci Teams a zápisem úkolu v třídní knize v Bakalářích). V průběhu týdne probíhá kontrola zpracování nebo rozpracovanosti zadané práce či úkolu. Distanční výuka neprobíhá plně dle stanoveného rozvrhu hodin, pokud nebude stanoveno jinak — v případě, že se předmět uskutečňuje formou výkladové on-line výuky, budou s ohledem na případné předmětové kolize dodrženy podmínky rozvrhu hodin.

 

provoz školy ve dnech 14.—30. října 2020

Provoz školy je ve dnech 14. až 26. října 2020 omezen, a to výhradně v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hodin. Studentům je vstup do obou budov grafické školy zakázán. Ve dnech 27. až 30. října 2020 jsou budovy uzavřeny.

 

 

Všem přeji zejména pevné zdraví
a potřebný klid v tomto náročném období.

Radek Blahák
ředitel školy

 

Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. října 2020