přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

přijímací řízení na VOŠG — odevzdání domácích prací

 

U zaměření, ve kterých jsou v rámci přijímací zkoušky požadovány domácí práce, je uchazeč povinen předložit domácí práce nejpozději do 16. 6. 2022 do 12 hodin v kanceláři školy.

Desky nebo obálka s domácími pracemi i jednotlivé práce ve složce obsažené musí být označeny jménem, příjmením, rokem narození uchazeče a zvoleným studijním zaměřením. Ve stejném pořadí je nutné odevzdat domácí práce pro potřeby archivace v digitální podobě nahráním do osobní složky sharepoint, návod byl zaslán v pozvánce k přijímací zkoušce.

Uchazeč předloží rovněž seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě.

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024