Naděžda Polívková R.I.P.


Naděžda Polívková

Dne 30. 7. 2012 zemřela po dlouhé těžké nemoci významná představitelka pražského polygrafického školství paní Naděžda Polívková.
V roce 1965 začala působit jako odborná učitelka polygrafických předmětů ve Středním odborném učilišti polygrafickém v Praze na Smíchově. Od roku 1991 byla pedagogicky činná
ve Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze v Hellichově ulici.
Po odchodu do důchodu v roce 2008 působila tamtéž ve funkci vedoucí Nakladatelství grafické školy a s grafickou školou spolupracovala také v oblasti marketingu a logistiky v rámci hospodářské činnosti školy.
Jejím odchodem ztrácí grafická škola i česká polygrafie cenného odborníka polygrafického školství, zapáleného pedagoga a vstřícného člověka, na kterého generace polygrafů a kolegů vzpomínají s respektem a úctou.

 

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy