mimořádné opatření
od 18 | 09 | 2020

 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí od 18. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve všech prostorách školních budov, nově tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik).

Roušky se musí nosit i v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance (např. sborovna), pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně dva metry. Je-li zajištěn tento odstup a jedná se o „výkon práce na jednom místě“ – tedy stálé pracovní místo osoby, kde nedochází k fluktuaci různých lidí (kancelář, kabinet se stálými místy k sezení), roušky se nosit nemusí — doporučuji však i v takových případech preventivní opatření v rámci možností aplikovat, větrat a nosit roušky.

Upozorňuji, že vstup do obou budov grafické školy mají povolen pouze zaměstnanci, žáci a studenti školy, nikoli cizí osoby. Cizí osoby nemají bez vědomí a doprovodu zaměstnance vedení nebo provozu do školních budov přístup.

 

Radek Blahák
ředitel školy