lingvistická olympiáda 2022 — výsledky školního kola

 

Ve školním listopadovém kole lingvistické olympiády, konaném 24. 11. 2022, byla ze všech přihlášených účastníků nejlepší

Kateřina Kadlecová ze třídy V2Ao (2. ročník obor Grafický design — Design obalů)

 

Patří jí opravdu veliké uznání, že se odvážila proniknout do těchto jazyků:

Bonanština
Bonanština je mongolský jazyk, kterým hovoří několik tisíc obyvatel vesnic v provinciích Gansu a Qinghai v severozápadní Cíne.

Sinhálština
Sinhálština je indoevropský jazyk, který se řadí do indoárijské jazykové skupiny a je jedním z úředních jazyků Srí Lanky. Hovoří jí přibližně 17 milionu rodilých mluvčích, převážně Sinhálců, kteří jsou největším etnikem žijícím na Srí Lance.

Avoiuli
Písmo avoiuli se používá na ostrove Pentecost ve Vanuatu, zemi nacházející se v Tichém oceánu. Čtrnáct let ho vyvíjel náčelník Viraleo Boborenvanua v rámci hnutí bojujícího za oživení vanuatské kultury a jazyka, v jehož čele stojí. Vzhled avoiuli byl inspirován tradičními kresbami v písku.

Akkadština
Akkadština je vymřelý semitský jazyk, známý především jako jazyk Akkadské říše, která existovala v letech 2334–2154 př. n. l. v Mezopotámii

Komnzo
Jazykem komnzo, který patří do jamské rodiny, mluví přibližně 200 obyvatel vesnice Rouku v jižní části ostrova Nová Guinea v Melanésii. Tito mluvčí patří do kmene Farem, který se zabývá převážně zemědělstvím. Běžnou praxí jsou „výměny sester“, při kterých se dva muži z různých vesnic ožení se sestrou toho druhého. V důsledku tohoto zvyku vyrůstá většina dětí ve dvojjazyčném prostředí.

 

Kateřina postupuje do regionálního kola, držme jí palce.

 

Pozn.:
Českou lingvisticki olympiádu (ČLO) spolupořádají Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ČLO má také podporu Katedry obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.