přípravné kurzy pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech SPŠG

 

přípravný kurz knihařských dovedností

pro uchazeče o studium ve vzdělávacím programu Konzervátorství a restaurátorství
se koná v následujících termínech:
čtvrtek 15. listopadu 2018 od 15.00 do 18.00 hodin, učebna č. 24
sobota 24. listopadu 2018 od 9.00 do 12.00 hodin, učebna č. 24
 
kurzy povede Olga Hrušková
Cena nabízeného kurzu je 600 Kč
Platba předem na účet 10006-23435031/0710 s uvedením jména plátce a daného kurzu

Přihlásit se lze v sekretariátě školy na čísle 257 312 390

 
 

přípravný kurz kreslení

pro uchazeče o studium v oborech s výtvarným zaměřením
se koná v následujících termínech:
vždy čtvrtek od 15.30 do 17.45 hodin, učebna č. 33
v termínech 8. 11. / 15. 11. / 29. 11. / 6. 12. / 13. 12.
 
kurzy povede Ak. mal. Dana Krobová
Cena jedné lekce je 200 Kč / celkem 1 000 Kč
Platba předem na účet 10006-23435031/0710 s uvedením jména plátce a daného kurzu
Přihlásit se lze v sekretariátě školy na čísle 257 312 390

Kreslící podložku formátu A2 (420×594 mm) s sebou

 
 

přípravný kurz fotografie

pro uchazeče o studium v oboru Užitá fotografie a média
se koná v následujícím termínu:
sobota 24. listopadu 2018 od 10.00 do 16.00 hodin, učebna č. 43
 
Cena nabízeného kurzu je 1 200 Kč
Platba předem na účet 10006-23435031/0710 s uvedením jména plátce a daného kurzu
Přihlásit se lze v sekretariátu školy na čísle 257 312 390