přípravné kurzy pro uchazeče o studium
ve výtvarných oborech SPŠG

 

přípravný kurz knihařských dovedností a manuální zručnosti —

pro uchazeče o studium ve vzdělávacím programu Konzervátorství a restaurátorství
se koná v následujících termínech:
sobota 23. listopadu 2019 od 9.00 do 12.00 hodin v učebně č. 24 — poslední 1 místo
 
kurzy povede Olga Hrušková
 
Cena nabízeného kurzu (jeden termín) je 750
Platba v hotovosti vyučujícímu nebo předem na účet 10006-23435031/0710 s uvedením jména plátce a daného kurzu
Přihlásit se lze v sekretariátu školy na čísle 257 312 390
 
 

přípravný kurz kreslení
kapacita kurzu naplněna

 
 

přípravný kurz fotografie
kapacita kurzu naplněna

Konzultace nabízíme ve dvou termínech, vždy od 15.00 do 18.00 hodin:
21. 10. 2019 a 12. 12. 2019
Po předchozí domluvě prostřednictvím emailu kopasz@hellichovka.cz