přípravné kurzy pro uchazeče o studium
ve výtvarných oborech SPŠG

 

přípravný kurz knihařských dovedností

pro uchazeče o studium ve vzdělávacím programu Konzervátorství a restaurátorství
se koná v následujících termínech:
čtvrtek 15. listopadu 2018 od 15.00 do 18.00 hodin, učebna č. 24
sobota 24. listopadu 2018 od 9.00 do 12.00 hodin, učebna č. 24
 
kurzy povede Olga Hrušková
Cena nabízeného kurzu je 600 Kč
Platba v hotovosti vyučujícímu nebo předem na účet 10006-23435031/0710 s uvedením jména plátce a daného kurzu
Přihlásit se lze v sekretariátě školy na čísle 257 312 390
 
 

přípravný kurz kreslení

pro uchazeče o studium v oborech s výtvarným zaměřením
se koná v následujících termínech:
vždy středa od 15.30 do 17.45 hodin, učebna č. 33
v termínech 24. 10. / 7. 11. / 21. 11. / 5. 12. / 19. 12.
 
kurzy povede Ak. mal. Dana Krobová
Cena jedné lekce je 200 Kč / celkem 1 000 Kč
Platba v hotovosti vyučujícímu
Přihlášky na telefon 605 953 378
Kreslící podložku formátu A2 s sebou
 
 

přípravný kurz fotografie

pro uchazeče o studium v oboru Užitá fotografie a média
se koná v následujícím termínu:
sobota 24. listopadu 2018 od 10.00 do 16.00 hodin, učebna č. 43
 
kurzy povedou Mgr. Viktor Kopasz, MgA. Václav Kopecký, MgA. Lucie Mlynářová, MgA. Ivana Fixlová
Cena nabízeného kurzu je 1 200 Kč
Platba v hotovosti vyučujícímu nebo předem na účet 10006-23435031/0710 s uvedením jména plátce a daného kurzu
Přihlásit se lze v sekretariátu školy na čísle 257 312 390