kritéria výběru zaměření v oboru polygrafie pro školní rok 2017/18

 

 

Ředitel školy stanovuje dle školního vzdělávacího programu Tisková a nová média, platného pro obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie, jako kritérium výběru zaměření školního vzdělávacího programu od 3. ročníku ve školním roce 2017/18 vážený průměr známek stanovený z povinných předmětů za druhé pololetí 1. ročníku a za první pololetí 2. ročníku a ze známky z klauzurní práce v její výtvarně-typografické nebo realizační části.

 

1. Zaměření A — Technologie a management tiskových a nových médií

Maximální kapacita žáků v zaměření — 15 žáků

Kritériem výběru zaměření je vážený průměr známek stanovený z:
a) průměru prospěchu v povinných předmětech za II. pololetí 1. ročníku — váha: 1
b) průměru prospěchu v povinných předmětech za I. pololetí 2. ročníku — váha: 1
c) hodnocení klauzurní práce na konci 2. ročníku v její realizační části — váha: 2

V případě shodného váženého průměru se v pořadí žáků přihlíží:
a) k bodovému hodnocení klauzurní práce v její realizační části,
b) k průměru známek v odborných předmětech Polygrafie a Technická příprava, a to v I. pololetí 2. ročníku.

 

2. Zaměření B — Grafická a produkční příprava tiskových a nových médií

Maximální kapacita žáků v zaměření — 15 žáků

Kritériem výběru zaměření je vážený průměr známek stanovený z:
a) průměru prospěchu v povinných předmětech za II. pololetí 1. ročníku — váha: 1
b) průměru prospěchu v povinných předmětech za I. pololetí 2. ročníku — váha: 1
c) hodnocení klauzurní práce na konci 2. ročníku v její výtvarně-typografické části — váha: 2

V případě shodného váženého průměru se v pořadí žáků přihlíží:
a) k bodovému hodnocení klauzurní práce v její výtvarně-typografické části,
b) k průměru známek v odborných předmětech Výtvarná příprava a typografie a Počítačová grafika, a to v I. pololetí 2. ročníku.

 

V Praze dne 24. března 2017
PhDr. Jan Sehnal, v. r.
ředitel školy