konec druhého kola přijímacího řízení na SPŠG —
obor polygrafie

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, oznamuje ukončení přijímání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie.

 

V Praze dne 22. května 2019

Radek Blahák
ředitel školy