Informace k přijímacím zkouškám na střední školu — Polygrafie

 

V rámci vydaných opatření obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek stanovilo MŠMT první řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky na 3. 5. 2021 a druhý řádný termín na 4. 5. 2021.

Pozvánky s přesným časovým rozpisem budou rozeslány poštou nejpozději 16. 4. 2021. Časový limit pro písemné testy se prodlužuje u českého jazyka o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut) a u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu budou vyhlášeny nejdříve 19. 5. 2021 a nejpozději 21. 5. 2021. Přijatí uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Vzhledem k epidemiologické situaci sledujte, prosím, webové stránky MŠMT a školy.

 

 

Radek Blahák
ředitel školy

 

Kriteria přijímacího řízení do oboru Polygrafie