Kartounový tisk – přednáška

Zveme Vás na přednášku.

přednáška především pro žáky a studenty oboru
konzervátorství a restaurátorství SPŠG a VOŠG

20. 3. 2013 v 16.00 hodin, aula
přednášející
Ondřej Zatloukal, MgA. Jan Slivka