přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

uzavření školy pro žáky a studenty v souvislosti s mimořádným opatřením MZČR

 

Od středy 11. března 2020 až do odvolání uzavírám pro žáky a studenty střední i vyšší odbornou školu, a to vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (zde).

 

Prosíme žáky, rodiče nezletilých žáků a ostatní studenty, aby k situaci tohoto mimořádného opatření sledovali webové stránky školy, kde budou uváděny aktuální informace k provozu školy.

 

Radek Blahák
ředitel školy 

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024