informace pro nepřijaté uchazeče
o studium ve výtvarných oborech střední školy

 
Vážení rodiče a uchazeči o studium,

protože jste projevili zájem o studium výtvarného oboru v naší škole a ke studiu jste nebyli přijati, obracím se na vás s nabídkou studijní příležitosti ve školním vzdělávacím programu Tisková a nová média (obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie), jehož charakter vzdělávání se v mnoha principech blíží vzdělávacímu programu 82-41-M/05 Grafický design. Stojíme o uchazeče, kteří projevili zájem o naši školu, a proto jim nabízíme obor s mnoha příbuznými prvky jako alternativu studia oboru Grafický design. Vzdělávací program Tisková a nová média nabízí výtvarné předměty od 1. do 4. ročníku studia ve vysokých hodinových dotacích:

V 1. a 2. ročníku
Výtvarná příprava a typografie (4 hodiny týdně)
Počítačová grafika (4 hodiny týdně)

Ve 3. a 4. ročníku se vzdělávací program dělí na dvě studijní zaměření podle zájmu a osobních dispozic žáků:
a) technologie a management tiskových a nových médií orientované na technologické a výrobní aspekty produkce tiskovin a nových médií,
b) grafická a produkční příprava tiskových a nových médií orientované na výtvarné řešení a produkční přípravu tiskovin a nových médií, a to zejména v předmětech
Grafická a produkční příprava (4 hodiny týdně)
Grafický design (4 hodiny týdně)
Počítačová grafika (4 hodiny týdně)

Od 3. ročníku je součástí vzdělávacího programu tohoto zaměření také výuka Dějin výtvarné kultury a Základů multimediální tvorby. Pro vážné zájemce lze v průběhu studia od 3. r. doplnit vzdělávací program o nepovinné předměty Základy fotografie a Kresba a grafika.

Vedle technologických teoretických a praktických aspektů přípravy a zpracování tiskoviny ve všech nosných způsobech zpracování (těžiště je v ofsetovém a digitálním tisku a sítotisku) získá absolvent oboru Polygrafie (školní vzdělávací program Tisková a nová média) velmi dobré znalosti v oblasti grafické úpravy tiskovin, s důrazem na školení typografie a grafických počítačových programů. Více jak 60 % absolventů školy nachází dobré uplatnění právě v grafických studiích, pokud se nerozhodnou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách (navazující vzdělávací program má naše Vyšší odborná škola grafická) či ve školách vysokých.

Pro přijetí do oboru 34-41-M/01 Polygrafie (školní vzdělávací program Tisková a nová média) je v letošním školním roce k dispozici 30 míst a jediným kritériem pro přijetí je průměrný prospěch do 1,9 z posledních dvou klasifikačních období základní školy, tj. z 8. třídy a z pololetí 9. třídy. Přijati budou uchazeči s nejlepšími vzdělávacími výsledky.

Bližší informace o studiu ve vzdělávacím programu Tisková a nová média a okolnostech přijímacího řízení naleznete na našich webových stránkách.

 

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy