podmínky přijímání cizinců a absolventů zahraničních škol k vyššímu odbornému studiu

 

podmínky přijímání k vyššímu odbornému studiu

U cizinců se při přijímacím řízení ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce, a to v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je v těchto případech ověřována v rámci individuálního pohovoru.

 

povinné náležitosti přihlášky

1/ strukturovaný životopis: kontaktní údaje, dosažené vzdělání, dosavadní praxe, další dovednosti,
2/ ověřený prospěch v 1. až 4. ročníku střední školy,
3/ ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří letos maturují na české škole, doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodatečně,
4/ potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání,
5/ absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu 2020/21
konzultace pro uchazeče o studium