výsledky přijímacího řízení na střední školu — polygrafie

 

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny pod registračním číslem uchazeče. Registrační číslo je uvedeno na pozvánce k přijímacím zkouškám. Přijatým i nepřijatým uchazečům bude po zveřejnění výsledků na webových stránkách zasláno písemné rozhodnutí prostřednictvím České pošty.

 

výsledky přijímacího řízení

reg. č. CJL MAT celkem výsledek
1089 28 26 54 přijat
1096 33 26 59 přijat
1107 28 22 50 nepřijat
1108 21 7 28 nepřijat
1137 15 11 26 nepřijat
1140 7 5 12 nepřijat
1142 33 28 61 přijat
1144 40 22 62 přijat
1145 35 26 61 přijat
1148 24 14 38 nepřijat
1164 35 20 55 přijat
1165 26 14 40 nepřijat
1167 18 13 31 nepřijat
1170 22 5 27 nepřijat
1172 29 7 36 nepřijat
1174 47 43 90 přijat
1177 42 26 68 přijat
1179 29 34 63 přijat
1181 43 33 76 přijat
1183 36 25 61 přijat
1184 32 22 54 přijat
1188 26 14 40 nepřijat
1189 31 30 61 přijat
1190 30 20 50 nepřijat
1191 40 29 69 přijat
1193 16 5 21 nepřijat
1194 36 30 66 přijat
1195 32 12 44 nepřijat
1197 33 12 45 nepřijat
1198 21 6 27 nepřijat
1203 27 12 39 nepřijat
1209 28 8 36 nepřijat
1214 35 28 63 přijat
1217 43 36 79 přijat
1221 34 23 57 přijat
1222 24 28 52 přijat
1226 34 13 47 nepřijat
1227 32 26 58 přijat
1233 28 18 46 nepřijat
1235 20 7 27 nepřijat
1237 28 11 39 nepřijat
2103 19 9 28 nepřijat
2129 35 29 64 přijat
2162 41 27 68 přijat
2166 31 23 54 přijat
2178 25 22 47 nepřijat
2180 28 15 43 nepřijat
2182 28 14 42 nepřijat
2185 33 22 55 přijat
2192 24 12 36 nepřijat
2210 37 15 52 přijat
2216 33 15 48 nepřijat
2225 35 25 60 přijat
2229 43 30 73 přijat
2230 34 17 51 přijat
2234 27 35 62 přijat

 

poučení přijatých uchazečů k doložení zápisového lístku

V souladu § 60g školského zákona potvrdí výše jmenovaný/á uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické, Praha 1, Hellichova 22 odevzdáním zápisového lístku řediteli Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 3. 6. 2021. Neodevzdáním zápisového lístku se výše jmenovaný/á vzdává práva být přijat za žáka výše uvedené školy. Nezletilého uchazeče/nezletilou uchazečku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/á procesní způsobilost. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou (§ 62), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, případně pokud bude uchazeč přijat na střední školu na základě konání přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky) v náhradním termínu.

 

poznámka k výsledkům přijímacího řízení

Vzhledem ke konání náhradního termínu přijímacích zkoušek je počet přijímaných uchazečů nižší, než je uvedeno v kritériích přijímacího řízení.

 

V Praze dne 20. května 2021

Radek Blahák
ředitel školy

 

Kriteria přijímacího řízení: zde