talentové zkoušky na SPŠG —
informace pro uchazeče

 

V souladu s platnou legislativou bude sdělení o výsledku talentové zkoušky do uměleckých oborů střední školy zasláno uchazečům do 20. ledna 2022 (tj. sdělení, zda uspěl nebo neuspěl u talentové zkoušky).

Celkové výsledky přijímacího řízení budou k dispozici v období od 5. do 15. února 2022. V tomto termínu bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a bude vydáno rozhodnutí nepřijatým uchazečům.

V případě dotazů kontaktujte sekretariát školy (tel. 257 312 390).

 

Radek Blahák
ředitel školy