provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021

informace k přijímacím zkouškám na SPŠG —
obor Polygrafie

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v úterý 16. 6. 2020 po 12. hodině — zde

 

Uchazečům, kteří v přihlášce ke studiu uvedli naši školu na prvním místě, byly v těchto dnech rozeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce, která se koná 8. června 2020 od 8.30 hodin v naší škole.

Všem uchazečům bylo zasláno sdělení o přidělení registračního čísla, pod kterým budou uveřejněny výsledky přijímacího řízení. Škola obdrží výsledky i těch uchazečů, kteří uvedli naši školu v přihlášce na druhém místě a kteří konají přijímací zkoušku na jiné škole.

 

V případě, že pozvánku a sdělení neobdržíte do pátku 29. 5. 2020, kontaktujte sekretariát školy telefonicky na čísle 257 312 390 nebo e-mailem na adrese vykydalova@hellichovka.cz.

 

Vyjádření MŠMT

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (ke stažení zde) před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

 

Mgr. Petra Vykydalová
statutární zástupkyně ředitele
a pro střední vzdělávání

 

 

 

provoz školy je v těchto dnech od 8 do 15 hodin
výsledky přijímacího řízení do uměleckých oborů střední školy budou 5. 2. 2021