Mgr. Barbora Havrdová

jazyk český a literatura
společenské vědy
třídní profesorka V4A

 

předměty vyučované na střední škole:

Český jazyk a literatura (P1, V2A, P2, V4A, P4)
Seminář z českého jazyka a literatury (V4A, P4)
Společenskovědní základ (V3A, V3B, P3, V4A)

 

odborné vzdělání:

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, aprobace jazyk český a literatura, základy společenských věd

 

kontakt:

humanitní katedra — komise české filologie
kabinet humanitních věd 2 — jazyk český a literatura
budova Maltézské náměstí 16, 3. patro
havrdova@hellichovka.cz