nový harmonogram letního semestru | druhého pololetí

 

 

1. 2. odevzdání explikací absolventských prací G3A, G3B
15. 2. platby školného za letní semestr pro I.—III. ročník VOŠ
22.—26. 2. jarní prázdniny
1. 3. uzávěrka přihlášek ke studiu na SŠ v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
1. 4. velikonoční prázdniny
14. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí —
17.00 hodin: třídní schůzky (on-line)
19.—30. 4. praktická absolutoria G3A, G3B06
30. 4. odevzdání přihlášek k ústní maturitní zkoušce z ČJL a ANJ a případné odevzdání povinné četby
3. 5. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie v I. řádném termínu
4. 5. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie ve II. řádném termínu
3.—21. 5. zkouškové období G3A, G3B
5.—6. 5. nepovinná maturitní zkouška z figurálního kreslení V4g
7. 5. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí ve P4 a V4
10. 5. odevzdání absolventských prací VOŠ
10.—21. 5. praktická maturitní zkouška V4
11.—13. 5. praktická maturitní zkouška P4
17.—21. 5. klauzury V1AB, P2, G101, G102
19. 5. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v P4 a V4
21. 5. uzávěrka klasifikace G3AB
24. 5. pedagogická rada k výsledkům studia v letním semestru G3AB
24.—25. 5. testy společné části maturitních zkoušek P4 a V4
24.—28. 5. studijní volno před absolutorii G3AB
odborná praxe V3Ao, V3Am, V3B, klauzury V2AB,V3At, P3
klauzury G2A01, G2A02, G2B03
25. 5. třídní hodiny P4, V4
31. 5. termín odevzdání přihlášek ke studiu na VOŠ
31. 5. — 4. 6. studijní volno před ústními maturitními zkouškami P4, V4
praxe V2AB, V3At, klauzury V3AO, V3Am, V3B
31. 5. — 18. 6. zkouškové období G1, G2AB
1.—3. 6. absolutoria VOŠ
7.—11. 6. ústní maturitní zkoušky P4;  odborná praxe V3Bk
7.—15. 6 ústní maturitní zkoušky V4
7.—18. 6. odborná praxe P2, P3
14.–18. 6. odborná praxe V2Bk
16. 6. kurz polygrafického základu pro uchazeče o studium na VOŠ
18. 6. konec zkouškového období na VOŠ (I. a II. ročník)
odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám VOŠ
18. 6. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám VOŠ
21. 6. uzávěrka klasifikace v nižších ročnících SŠ a VOŠ
21.—25. 6. doporučené projektové aktivity
22.—24. 6. přijímací zkoušky na VOŠ
28. 6. pedagogická rada k výsledkům studia SŠ a VOŠ
uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
29. 6. úklid kabinetů, učeben a dílen
30. 6. vydávání vysvědčení
1. 7. – 31. 8. letní prázdniny
23. 7. uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu pro společnou (státní) část maturitních zkoušek
30. 7. uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu pro profilovou (školní) část maturitních zkoušek

 

 

aktualizace ke dni 31. 3. 2021

 

Radek Blahák
ředitel školy