harmonogram školního roku
a studijní program SPŠG
2017/2018

 

 

první pololetí

4. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu
5. 9. slavnostní zahájení školního roku v kině Světozor
6. 9. první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden
6.—8. 9. adaptační kurz P1 a V1
11. 9. stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
12. 9. podzimní termín ústních maturitních zkoušek
15. 9. seznámení s tematickými okruhy ústních zkoušek v profilové části maturitní zkoušky
1.—6. 10. zájezd studentů do Anglie
4. 10. den otevřených dveří
25. 10. jednání školské rady
26. a 27. 10. podzimní prázdniny
1. 11. losování odborných předmětů praktické maturitní zkoušky P4A a P4B
15. 11. pedagogická rada k výsledkům studia za I. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
30. 11. uzávěrka přihlášek k talentovým zkouškám do uměleckých oborů SPŠ grafické
uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitních zkoušek P4A, P4B a V4
22. 12. vánoční program
23. 12.–2. 1. vánoční prázdniny
3. 1. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám na SPŠ grafickou v I. řádném termínu
5. a 8. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické v I. řádném termínu
8. 1. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám na SPŠ grafickou ve II. řádném termínu
10.—11. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické ve II. řádném termínu
22. 1. uzávěrka klasifikace za první pololetí
23.—30. 1. projektové aktivity, exkurze a výstavy
24. 1. pedagogická rada k výsledkům studia za první pololetí
31. 1. vydávání výpisů z vysvědčení za první pololetí


druhé pololetí

2. 2. pololetní prázdniny
5.—9. 2. jarní prázdniny
15. 2. den otevřených dveří; jednání SRPŠ
18.—23. 2. lyžařský kurz
1. 3. uzávěrka přihlášek ke studiu v oboru bez talentové zkoušky 34-41-M/01 Polygrafie (vzdělávací program Tisková a nová média)
8. 3. ples grafické školy v Národním domě na Vinohradech
9. 3. ředitelské volno
23. 3. ředitelské volno z důvodu výjezdního zasedání pedagogického sboru ve dnech 23. 3. a 24. 3.
29. 3. velikonoční prázdniny
4. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
9.—23. 4. praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů V4
11. 4. písemná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury P4A, P4B a V4
12.—19. 4. praktické maturitní zkoušky oboru Polygrafie P4A a P4B
12. 4. přijímací zkoušky ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie (vzdělávací program Tisková a nová média) v I. řádném termínu
16. 4. přijímací zkoušky ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie (vzdělávací program Tisková a nová média) ve II. řádném termínu
23. 4. školní část přijímacího řízení ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie (vzdělávací program Tisková a nová média)
26. 4. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí v P4A, P4B a V4
27. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v P4 a V4
  konzultace pro studenty P4 a V4
30. 4. ředitelské volno
2.—4. 5. písemná část společné části maturitních zkoušek P4A, P4B a V4
7. 5. ředitelské volno
9.—11. 5. povinné konzultace k maturitním zkouškám pro P4A, P4B a V4
14.—18. 5. studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) V4
  povinné konzultace k maturitním zkouškám pro P4A a P4B
  klauzury V1, P2A, P2B, P3
21.—25. 5.   ústní maturitní zkoušky V4
  studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) P4A, P4B
  klauzury V3; odborná praxe P2A, P2B, P3 a V2
28.—31. 5. ústní maturitní zkoušky P4A a P4B
28. 5.—1. 6. klauzury V2; odborná praxe P2A, P2B, P3 a V3
7. 6. umělecká rada pro hodnocení klauzurních prací
15. 6. uzávěrka klasifikace ve V2 k a V3 k
18.—22. 6. odborná praxe V2 k a V3 k
20. 6. uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
21. 6. uzávěrka klasifikace v I. až III. ročnících
25. 6. sportovní den
27. 6. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v I. až III. ročnících
  jednání SRPŠ a rady školy
26. a 28. 6. exkurze a výstavy
29. 6. vydávání vysvědčení
od 30. 6. letní prázdniny

 

 

studijní program

 

Polygrafie

[obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie]
studijní program platný ve školním roce 2017/18 pro třídy P1, P2A a P2B

vedoucí oboru: Bc. Adam Lešikar, DiS.

 

 Třída  P1  P2A  P2B
Třídní prof. PhDr. Petr Urban Ing. Jitka Bělousová Mgr. Olga Kaucká
Zastupující prof. Ing. Petr Kvítek BcA. Pavel Hora BcA. Pavel Hora
             
předmět rozsah vyučující rozsah vyučující rozsah vyučující
             
Český jazyk a literatura 4/0 Mgr. Kletvíková 3/0 Mgr. Kletvíková 3/0 Mgr. Burešová
Anglický jazyk 0/3 PhDr. UrbanMgr. Hoření 0/3 Mgr. Kolenatá 0/3 Mgr. Kolenatá
Německý jazyk 0/2 Mgr. Polívková 0/2 Mgr. Polívková 0/2 Mgr. Polívková
Historický základ 1/0 PhDr. Urban 1/0 PhDr. Urban 1/0 Mgr. Staňková
Společenskovědní základ   1/0 PhDr. Sehnalová 1/0 PhDr. Sehnalová
Biologie a ekologie 1/0 Ing. Bělousová    
Fyzika 2/0 Mgr. Smolová 2/0 Mgr. Smolová 2/0 Mgr. Smolová
Matematika 3/1 Mgr. Vykydalová 2/1 Mgr. Kotýnek 2/1 Mgr. Smolová
Informatika   0/2 Mgr. Kotýnek 0/2 Mgr. Kotýnek
Tělesná výchova 0/2 Mgr. Kaucká 0/2 Mgr. Kaucká 0/2 Mgr. Kaucká
Chemie 2/0 Ing. Honsová 2/0 Mgr. Honsová 2/1 Ing. Honsová
Polygrafie 2/1 Ing. KvítekIng. Bělousová 2/1 Ing. Bělousová 2/1 Ing. Bělousová
Počítačová grafika 0/4 Mgr. Prokopová 0/2 MgA. Kraus 0/2 MgA. Kraus
Výtvarná příprava a typo 0/4 Mgr. Prokopová 0/4 BcA. Hora 0/4 BcA. Hora
Technická příprava 0/2 Mgr. Smolová 2/1 Ing. Bělousová 2/1 Ing. Bělousová
             
počet hodin v týdnu 34   34   34  

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

Polygrafie

[obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie]

studijní program platný ve školním roce 2017/18 pro třídy P3A, P3B a P4

vedoucí oboru: Bc. Adam Lešikar, DiS.

 

 Třída  P3  P4A  P4B
Třídní prof. Mgr. Marcela Smolová Ing. Eva Honsová Mgr. Karel Kotýnek
Zastupující prof. Bc. Adam Lešikar, DiS. Jiří Císler PhDr. Jarmila Rozehnalová
             
předmět rozsah vyučující rozsah vyučující rozsah vyučující
             
Český jazyk
a literatura
3/0 Mgr. Burešová 3/0 Mgr. Burešová 3/0 Mgr. Burešová
Seminář z českého jazyka 0/1 Mgr. Burešová 0/1 Mgr. Burešová 0/1 Mgr. Burešová
Anglický jazyk 0/3 Mgr. Hrušková,
Mgr. Havlíčková
0/3 Mgr. Hrušková,
Mgr. Havlíčková
0/3 PhDr. Urban,
Mgr. Havlíčková
Seminář z anglického jazyka 0/1 Mgr. Hrušková,
Mgr. Havlíčková
0/1 Mgr. Hrušková,
Mgr. Havlíčková
0/1 PhDr. Urban,
Mgr. Havlíčková
Historický základ 1/0 PhDr. Urban 1/0 PhDr. Urban 1/0 PhDr. Urban
Společenskovědní základ 1/0 PhDr. Rozehnalová 1/0 PhDr. Rozehnalová 1/0 PhDr. Rozehnalová
Matematika 2/1 Mgr. Smolová 3/1 Mgr. Vykydalová 3/1 Mgr. Kotýnek
Ekonomika 2/0 PhDr. Rozehnalová 2/0 PhDr. Rozehnalová 2/0 PhDr. Rozehnalová
Tělesná výchova 0/2 Mgr. Kaucká 0/2 Mgr. Kaucká 0/2 Mgr. Kaucká
Technologie 3/2 Bc. Lešikar, DiS.    
Příprava a kontrola dat 0/4 (a) B. Broumová    
Kontrola kvality 0/2 (a) Bc. Lešikar, DiS.   —   
Produkční příprava
a management 
0/4 (a Ing. Kvítek —    —   
Grafická a produkční příprava 0/4 (b) MgA. Kraus    
Grafický design 0/4(b J. Císler 0/2 Mgr. Prokopová 0/2 Mgr. Prokopová
Počítačová grafika 0/4 (b) J. Císler    
Předtisková příprava   0/2 J. Císler 0/2 J. CíslerB. Broumová
Tisková produkce   2/2 Ing. Kvítek 2/2 Ing. Kvítek
Tiskové formy   1/0 Ing. Kvítek 1/0 Ing. Kvítek
Tiskové technologie   3/1 Bc. Lešikar, DiS. 3/1 Bc. Lešikar, DiS.
Dokončovací technologie   0/2 Ing. Bělousová,
Mgr. Bartoňová
0/2 Ing. Bělousová,
Mgr. Bartoňová
             
povinně volitelné předměty
             
Německý jazyk 0/2 (a) Mgr. Polívková    
Dějiny výtvarné kultury 0/2 (b) Mgr. art. Ficová 0/1 Mgr. art. Ficová 0/1 Mgr. art. Ficová
Základy multimediální tvorby 0/1 (b) J. Císler 0/1 J. Císler 0/1 J. Císler
Seminář z chemie 0/1 (a) Ing. Honsová 0/1 Ing. Honsová 0/1 Ing. Honsová
             
počet hodin v týdnu 34   31   31  

• — součástí hodnocení předmětu může být komisionální (klauzurní) zkouška — projektová práce

 

Užitá fotografie a média

[obor vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média]
studijní program platný ve školním roce 2017/18 pro třídy V1 f, V2 fV3 f a V4 f

vedoucí oboru: Mgr. Viktor Kopasz