přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

harmonogram školního roku 2019/20

první pololetí

2. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu
3. 9. filmové představení — zahájení školního roku v kině Světozor
4. 9. první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden
4.—6. 9. adaptační kurz P1, V1A a V1B
9. 9. stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
13. 9. seznámení s tematickými okruhy ústních zkoušek v profilové části maturitní zkoušky
16. 9. podzimní termín ústních maturitních zkoušek
29.—4. 10. poznávací zájezd SŠ do Londýna a Walesu
1. 10. vyhlášení témat absolventských prací
9. 10. den otevřených dveří
23. 10. jednání školské rady
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
31. a 1. 11. ředitelské volno
4. 11. losování odborných předmětů praktické maturitní zkoušky P4AB
výběr témat absolventských prací VOŠ
13. 11. pedagogická rada k výsledkům studia za I. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
30. 11. uzávěrka přihlášek k talentovým zkouškám do uměleckých oborů SPŠ grafické
2. 12. uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitních zkoušek P4AB a V4
2.—6. 12. klauzury G3A
9.—13. 12. klauzury G2A, G2/3B06
zápočtový týden pro I. ročník VOŠ
16.—20. 12. klauzury G1A a G1B
zápočtový týden pro II. a III. ročník VOŠ
20. 12. vánoční program
21. 12.–5. 1. vánoční prázdniny
6. 1. odevzdání domácích prací k I. termínu talentových zkoušek na SPŠ grafickou
6.—24. 1. zkouškové období VOŠ
8. a 9. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické ve I. řádném termínu
9. 1. odevzdání domácích prací k II. termínu talentových zkoušek na SPŠ grafickou
13. a 14. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické ve II. řádném termínu
23. 1. uzávěrka klasifikace za první pololetí
27. 1. uzávěrka klasifikace VOŠ grafické zimní semestr
27.—30. 1. opravné zkoušky a konzultace VOŠ
29. 1. pedagogická rada k výsledkům studia za první pololetí
30. 1. vydávání výpisů z vysvědčení za první pololetí
31. 1. pololetní prázdniny


druhé pololetí

3. 2. odevzdání explikací absolventských prací
5. 2. den otevřených dveří; jednání SRPŠ
17.—21. 2. jarní prázdniny
27. 2. maturitní ples
28. 2. ředitelské volno
1. 3. uzávěrka přihlášek ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
1.–6. 3. lyžařský výcvikový kurz
27. 3. ředitelské volno z důvodu výjezdního zasedání pedagogického sboru ve dnech 27. 3. a 28. 3.
7.—24. 4. praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů V4
8. 4. písemné maturitní zkoušky P4AB a V4
9. 4. velikonoční prázdniny
14. 4. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie v I. řádném termínu
15. 4. jednotná přijímací zkouška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie ve II. řádném termínu
20. 4. — 4. 5. praktická absolutoria G3A,B06
21.—23. 4. praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů P4AB
22. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
27.—29. 4. nepovinné maturitní zkoušky V4
29. 4. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí ve P4AB, V4
30. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v P4AB a V4
třídní hodiny P4AB a V4
maturitní písemky P4AB, V4
4.—6. 5. testy společné části maturitních zkoušek P4AB a V4
4.—7. 5. klauzury P3
5.—26. 5. zkouškové období G3AB
11. 5. odevzdání absolventských prací VOŠ
11.—15. 5. studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) P4AB
klauzury V1AB, P2
14.—20. 5. studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) V4
18.—20. 5.   ústní maturitní zkoušky P4AB
18.—22. 5.   klauzury V3, G2A, G2B06
odborná praxe V2, P2, P3
zápočtový týden G1AB
21.—29. 5. ústní maturitní zkoušky V4
25.—29. 5. klauzury V2, G1A, G1B03
odborná praxe V3, P2, P3
zápočtový týden G2AB
26. 5.
uzávěrka klasifikace G3AB
27. 5. — 2. 6. studijní volno G3AB
31. 5.
termín odevzdání přihlášek na VOŠ
3.—5. 6.
absolutoria VOŠ
3.—23. 6.
zkouškové období G1AB, G2AB
10. 6. den otevřených dveří — prezentace maturitních, absolventských a klauzurních prací
kurz polygrafického základu pro uchazeče o studium na VOŠ
12. 6. uzávěrka klasifikace V2Bk a V3k
15. 6. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám VOŠ
15.—19. 6. odborná praxe V2Bk a V3k
17.—18. 6. talentové a přijímací zkoušky na VOŠ
22. 6. uzávěrka klasifikace v I. až III. ročnících SŠ
23. 6. uzávěrka klasifikace I. a II. ročník VOŠ
23.—29. 6. exkurze a výstavy, úklid učeben
25. 6. pedagogická rada k výsledkům studia SŠ a VOŠ
uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
26. 6. sportovní den
29. 6. jednání SRPŠ a rady školy
30. 6. vydávání vysvědčení
od 1. 7. letní prázdniny

 

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024