harmonogram školního roku 2018/19

první pololetí

3. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu
4. 9. filmové představení — zahájení školního roku v kině Světozor
5. 9. první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden
5.—7. 9. adaptační kurz P1, V1A a V1B
10. 9. stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
14. 9. seznámení s tematickými okruhy ústních zkoušek v profilové části maturitní zkoušky
17. 9. podzimní termín ústních maturitních zkoušek
27. 9. divadelní představení — Divadlo ABC
3. 10. den otevřených dveří
8.—13. 10. kulturně historický zájezd studentů do Itálie
24. 10. jednání školské rady
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
1. 11. losování odborných předmětů praktické maturitní zkoušky P4
14. 11. pedagogická rada k výsledkům studia za I. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
30. 11. uzávěrka přihlášek k talentovým zkouškám do uměleckých oborů SPŠ grafické
uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitních zkoušek P4 a V4
21. 12. vánoční program
22. 12.–2. 1. vánoční prázdniny
3. a 4. 1. ředitelské volno
4. 1. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám na SPŠ grafickou
8.–10. 1. změna rozvrhu hodin, exkurze a výstavy
8. a 9. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické ve I. řádném termínu
10. a 11. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické ve II. řádném termínu
24. 1. uzávěrka klasifikace za první pololetí
25.—30. 1. projektové aktivity, exkurze a výstavy (příp. výuka dle rozvrhu)
28. 1. pedagogická rada k výsledkům studia za první pololetí
31. 1. vydávání výpisů z vysvědčení za první pololetí


druhé pololetí

1. 2. pololetní prázdniny
6. 2. den otevřených dveří; jednání SRPŠ
11.—15. 2. jarní prázdniny
21. 2. maturitní ples
22. 2. ředitelské volno
1. 3. uzávěrka přihlášek ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
3.–8. 3. lyžařský výcvikový kurz P2, V2
29. 3. ředitelské volno z důvodu výjezdního zasedání pedagogického sboru ve dnech 29. 3. a 30. 3.
10. 4. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí ve V4
pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
?. 4. písemná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury P4, V4
11.—29. 4. praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů V4
15.—17. 4. praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů P4
nepovinné praktické maturitní zkoušky V4
18. 4. velikonoční prázdniny
?. 4. přijímací zkoušky ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie v I. řádném termínu
?. 4. přijímací zkoušky ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie ve II. řádném termínu
23. 4. školní část přijímacího řízení ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
29. 4. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí v P4
30. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v P4 a V4
třídní hodiny P4 a V4
2.—7. 5. testy společné části maturitních zkoušek P4 a V4
9. a 10. 5. povinné konzultace k maturitním zkouškám P4
9.–17. 5. povinné konzultace k maturitním zkouškám V4
13.—17. 5. studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) P4
klauzury P2, P3A a P3B
20.—24. 5.   ústní maturitní zkoušky P4
studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) V4
klauzury V3; odborná praxe P2, P3A, P3B a V2
27.—31. 5. ústní maturitní zkoušky V4
klauzury V2; odborná praxe P2A, P2B, P3 a V3
3.–7. 6. klauzury V1A a V1B
12. 6. umělecká rada pro hodnocení klauzurních prací
den otevřených dveří — prezentace maturitních, absolventských a klauzurních prací
14. 6. uzávěrka klasifikace ve V2k a V3k
17.—21. 6. odborná praxe V2k a V3k
21. 6. uzávěrka klasifikace v I. až III. ročnících
uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
24. 6. sportovní den
25.–27. 6. exkurze a výstavy, úklid učeben
26. 6. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v I. až III. ročnících
27. 6. jednání SRPŠ a rady školy
28. 6. vydávání vysvědčení
od 29. 6. letní prázdniny