harmonogram školního roku 2018/19

první pololetí

3. 9. začátek školního roku, zápis ke studiu
4. 9. filmové představení — zahájení školního roku v kině Světozor
5. 9. první vyučovací den — 0. týden školního roku = sudý týden
5.—7. 9. adaptační kurz P1, V1A a V1B
10. 9. stanovení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
14. 9. seznámení s tematickými okruhy ústních zkoušek v profilové části maturitní zkoušky
17. 9. podzimní termín ústních maturitních zkoušek
27. 9. divadelní představení — Divadlo ABC
3. 10. den otevřených dveří
8.—13. 10. kulturně historický zájezd studentů do Itálie
24. 10. jednání školské rady
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
1. 11. losování odborných předmětů praktické maturitní zkoušky P4
14. 11. pedagogická rada k výsledkům studia za I. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
30. 11. uzávěrka přihlášek k talentovým zkouškám do uměleckých oborů SPŠ grafické
uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitních zkoušek P4 a V4
21. 12. vánoční program
22. 12.–2. 1. vánoční prázdniny
3. a 4. 1. ředitelské volno
4. 1. odevzdání domácích prací k talentovým zkouškám na SPŠ grafickou
8.–10. 1. změna rozvrhu hodin, exkurze a výstavy
8. a 9. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické ve I. řádném termínu
10. a 11. 1. talentové zkoušky do uměleckých oborů SPŠ grafické ve II. řádném termínu
24. 1. uzávěrka klasifikace za první pololetí
25.—30. 1. projektové aktivity, exkurze a výstavy (příp. výuka dle rozvrhu)
28. 1. pedagogická rada k výsledkům studia za první pololetí
31. 1. vydávání výpisů z vysvědčení za první pololetí


druhé pololetí

1. 2. pololetní prázdniny
6. 2. den otevřených dveří; jednání SRPŠ
11.—15. 2. jarní prázdniny
21. 2. maturitní ples
22. 2. ředitelské volno
1. 3. uzávěrka přihlášek ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
3.–8. 3. lyžařský výcvikový kurz P2, V2
29. 3. ředitelské volno z důvodu výjezdního zasedání pedagogického sboru ve dnech 29. 3. a 30. 3.
10. 4. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí ve V4
pedagogická rada k výsledkům studia za III. čtvrtletí a jednání SRPŠ —
17.15—18.00 hodin: třídní schůzky
18.00—19.00 hodin: pohovory rodičů s pedagogy jednotlivých předmětů
10.—11. 4. písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka P4, V4
2.—17. 4. praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů V4
23.—25. 4. praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů P4
nepovinné praktické maturitní zkoušky V4
18. 4. velikonoční prázdniny
12. 4. přijímací zkoušky ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie v I. řádném termínu
15. 4. přijímací zkoušky ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie ve II. řádném termínu
23. 4. školní část přijímacího řízení ke studiu v oboru bez talentové zkoušky Polygrafie
29. 4. uzávěrka klasifikace za druhé pololetí v P4
30. 4. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v P4 a V4
třídní hodiny P4 a V4
2.—7. 5. testy společné části maturitních zkoušek P4 a V4
6.—10. 5. klauzury P3A a P3B
9. a 10. 5. povinné konzultace k maturitním zkouškám P4
9.–17. 5. povinné konzultace k maturitním zkouškám V4
13.—17. 5. studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) P4
klauzury P2
20.—24. 5.   ústní maturitní zkoušky P4
studijní volno před ústními maturitními zkouškami (svatý týden) V4
klauzury V3; odborná praxe P2, P3A, P3B a V2
27.—31. 5. ústní maturitní zkoušky V4
klauzury V2; odborná praxe P2A, P2B, P3 a V3
3.–7. 6. klauzury V1A a V1B
12. 6. umělecká rada pro hodnocení klauzurních prací
den otevřených dveří — prezentace maturitních, absolventských a klauzurních prací
kurzu polygrafického základu
14. 6. uzávěrka klasifikace ve V2k a V3k
17.—21. 6. odborná praxe V2k a V3k
21. 6. uzávěrka klasifikace v I. až III. ročnících
uzávěrka přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
24. 6. sportovní den
25.–27. 6. exkurze a výstavy, úklid učeben
26. 6. pedagogická rada k výsledkům studia za druhé pololetí v I. až III. ročnících
27. 6. jednání SRPŠ a rady školy
28. 6. vydávání vysvědčení
od 29. 6. letní prázdniny