Dlouhá cesta k malé knize — projekt OPPA

 

Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze

DLOUHÁ CESTA K MALÉ KNIZE
Projekt probíhá v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Cílem projektu je inovace vzdělávacího programu Střední průmyslové školy grafické ve vztahu k požadavkům trhu práce, a to prostřednictvím aktualizace obsahu výukových předmětů 3. ročníků oborů Polygrafie a Grafický design:

a) Předtisková příprava v oboru Polygrafie
b) Počítačová grafika – grafické programy v oboru Grafický design

Další inovací vzdělávacího programu je zavedení nového projektového semináře Redakční zpracování textu. Do uvedených předmětů bude zavedeno projektové vyučování, které žákům zprostředkuje relevantní informace o všech fázích procesu vzniku náročně strukturované knižní publikace a umožní jim aktivně se účastnit vzniku reálné publikace v knižní i elektronické podobě. V rámci projektového semináře Redakční zpracování textu získají žáci základní dovednosti, které vyžaduje redakční práce s textem. Žáci se při práci na knize seznámí s textem knihy, literárněhistorickou studií o významném českém spisovateli, čímž jsou zajištěny rovněž přesahy projektu do vzdělávání žáků v oblasti české literatury. Podstatným výstupem projektu bude hotová literárněhistorická příručka, která může být využita ve výuce českého jazyka a literatury.

Cílem aktualizace vzdělávacího programu Střední průmyslové škole grafické je tedy především rozvinutí čtenářské a technické gramotnosti žáků a zvýšení jejich vybavenosti pro trh práce. Na projektu se budou podílet odborní pedagogové Střední průmyslové školy grafické ve spolupráci s partnerem projektu, Institutem pro studium literatury, o. p. s.

 

 

Ing. Radek Blahák
odborný garant projektu

 

Tento projekt financuje Operační program Praha — Adaptabilita

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI