přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Designblok 13 — výstava v galerii školy

Zveme Vás na výstavu prací oceněných
v soutěži Studentský design
Asociace středních a vyšších
odborných škol s výtvarnými
a uměleckořemeslnými
obory ČR, konanou v rámci
Designbloku 13

Galerie grafické školy
Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové
školy grafické
Maltézské náměstí 16, Praha 1

8.–12. 10. 2013

Otevřeno 10–16 hodin

Fotodokumentace z vernisáže výstavy zde

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024