Den otevřených dveří 6. 2. 2013

Den otevřených dvěří se koná ve středu 6. února 2013 a je určen pro uchazeče o studium v oboru střední školy

Polygrafie

a pro uchazeče o studium na vyšší odborné škole
ve vzdělávacím programu Grafický design a realizace tiskovin, v rámci kterého si mohou zvolit jedno ze čtyř výtvarných zaměření

Propagační grafika
Knižní grafika
Fotografická tvorba a média
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu,

případně jedno z vydavatelsko-polygrafických zaměření

Tisková produkce
Vydavatelská produkce

Škola je v tento den otevřená veřejnosti od 14 do 18 hodin.
V 16 hodin proběhnou v budově Hellichova informativní schůzky o studiu
a přijímacím řízení. Zájemci o studium na vyšší odborné škole získají informace
od vedoucích oddělení v aule. Zájemcům o studium v oboru Polygrafie na střední škole budou podávány informace v učebně č. 22

Ing. Radek Blahák
zástupce ředitele pro VOŠG
vedoucí oddělení polygrafie

Fotodokumentace zde