Den otevřených dveří 10. 10. 2012

 

Den otevřených dveří Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafickése koná ve středu 10. října 2012
a je určen především pro uchazeče o studium ve výtvarných oborech střední školy

Grafický design
Užitá fotografie a média
Konzervátorství a restaurátorství

ale i pro uchazeče o studium v oboru Polygrafie zaměřeného na technologii výroby tiskových médií a pro uchazeče o vyšší odborné studium ve vzdělávacím programu Grafický design a realizace tiskovin, v rámci kterého si mohou uchazeči v tomto roce zvolit jedno z následujících výtvarných zaměření:

01 Propagační grafika
02 Knižní grafika
03 Fotografická tvorba a média

nebo jedno z vydavatelko-polygrafických zaměření

04 Tisková produkce
05 Vydavatelská produkce
06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

Škola je v tento den otevřená veřejnosti od 14 do 18 hodin.
V 16 hodin proběhnou v budově Hellichova informativní schůzky o studiu
a přijímacím řízení. Zájemci o studium ve výtvarných oborech střední školy
a výtvarných zaměření vyšší odborné školy získají informace od vedoucích oddělení v aule. Zájemcům o studium v oboru Polygrafie na střední škole
a ve vydavatelsko-polygrafických zaměření vyšší odborné školy budou podávány informace v učebně č. 22.