přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

chemická olympiáda 2022

 

Výsledky školního kola:

Chemické olympiády se zúčastnilo celkem 6 žáků ze SPŠG. Studenti vykonali praktickou část v laboratoři, test a vypracovali průpravnou teoretickou část z anorganické a organické chemie v měsících únoru a březnu.

Ze všech přihlášených účastníků byla nejlepší

Julie Tomanová (P3)

na dalších místech se umístili Rozálie Vítová (P3), Hana Douchová (V2Bk), Viktorie Vaňáčková (P3), Tadeáš Vaněk (P3) a Nela Gangnusová (V2Bk).

 

Všem účastníkům blahopřejeme!

 

Ing. Eva Honsová

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024