přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

ANJ — olympiáda

V lednu 2015 proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Na 1. místě se umístil
Jan Janíček (P3), který postupuje do obvodního kola. Na 2. a 3. místě se velmi těsně umístili  Max Vait (V3) a Tereza Vašková (V3).

Výhercům a všem zúčastněným gratulujeme k vysoké úrovni AJ!

vyučující ANJ

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024