Ing. Mgr. Richard Mašek

matematika, fyzika
jazyk latinský
třídní profesor P1

 

předměty vyučované na střední škole:

Fyzika (P1, V1B, P2)
Latina (V2Bk)
Matematika (P1, V1A, V1B, V2A, P4)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha, obor klasické filologie
Fyzikálně inženýrská fakulta, České vysoké učení technické v Praze, obor matematického inženýrství 

organizační zařazení a kontakt:

přírodovědně technická katedra — komise přírodních věd

kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 23
masek@hellichovka.cz