Ing. Mgr. Richard Mašek

matematika, fyzika
jazyk latinský

 

předměty vyučované na střední škole:

Fyzika (P1, V1A, V1Bf, V1Bk, P2, V2Bf)
Latina: nepovinný (V2Bk)
Matematika (P1, P2, V2B)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha, obor klasické filologie
Fyzikálně inženýrská fakulta, České vysoké učení technické v Praze, obor matematického inženýrství 

kontakt:

kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 23
masek@hellichovka.cz