vzdělávací program
vyšší odborné školy grafické

 

obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

Vyšší odborná škola grafická v Praze nabízí v rámci vzdělávacího programu Grafického designu a realizace tiskovin komplexní skladbu specializací, zahrnující výtvarné, fotografické, produkční aspekty realizace tiskovin, včetně jejich renovace. S výjimkou restaurátorského zaměření je studium ve všech specializacích doplněno o kontext oborově přesahujících souvislostí s tvorbou webových a dalších multimediálních projektů. Podle zájmu, případně na základě prověření talentových předpokladů, je možné Vyšší odbornou školu grafickou studovat v některém z následujících zaměření vzdělávacího programu:

01 Propagační grafika
02 Knižní grafika
03 Fotografická tvorba a média
04 Tisková produkce
05 Mediální produkce
06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

 

01 propagační grafika


vedoucí studijního zaměření:
ak. mal. Zbyněk Kočvar
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: dvoukolová přijímací zkouška zahrnující v prvním kole hodnocení domácích prací a zpracování tří výtvarných úkolů, při postupu do druhého kola konají uchazeči dále kulturně historický test s technologickými otázkami a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří vzdělávacích modulů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Propagační grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– grafik v grafických a DTP studiích
– operátor v grafických a DTP studiích
– samostatný výtvarník v oblasti grafického designu

 

studijní plán platný od 1. 9. 2016 pro studijní skupinu G1A 01:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I, II 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, Z, A  2
Dějiny grafického designu         2/0, KZ  2 2/0, ZK  2
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Ateliérová praxe propagační grafiky 0/7, ZK+  10 0/7, ZK+  10 0/7, ZK+  10 0/7, ZK+  10 0/8, ZK+  17 0/4, Z, A  10
Praktikum z knižní vazby I     0/3, Z  3 0/3, Z  3    
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Volitelné moduly 5  5 5  5 6  6 6 6 5  5 5  5
                         
Celkový počet hodin a kreditů 26  30 26 30 26 30 26 30 22 30 22 30
                         
                         
 volitelné moduly                        
Mediální a marketingová komunikace I 2/0, Z  2 2/0, KZ  2        
Grafické techniky 0/3, Z  3 0/3, KZ  3        
Figurální kreslení I, II 0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Fotografie     0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Praktikum z knihtisku a sítotisku     0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Praktikum z knižní vazby II         0/3, Z  3 0/3, KZ  3
Výstavnictví a signmaking         0/2, Z  2 0/2, KZ  2
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán platný od 1. 9. 2012 pro studijní skupiny G2A 01 a G3A 01:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk I–III 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, ZK  4 A
Společenské vědy I, II 1/1, Z  1 1/1, KZ  2     1/1, Z  2 1/1, KZ  2
Management I     2/0, KZ  2 2/0, ZK  3    
Dějiny kultury nové doby I—III A 2/0, Z  2 2/0, ZK  3   2/0, KZ  2 2/1, KZ  3 2/1, ZK  4 A
Dějiny grafického designu         2/0, KZ  2 2/0, ZK  3
Typografie I, II A 1/3, KZ  4 1/3, ZK  5        
Propagační grafika I—VI 0/5, ZK+  6 0/6, ZK+  7 0/3, KZ  4 0/8, ZK+  9 0/8, ZK+  9 0/8, ZK  9 A
Reklamní a prostorová tvorba I—IV 0/3, KZ 3 0/3, KZ  3   0/3, KZ  3 0/3, KZ  3  
Figurální kresba 0/3, Z  3 0/3, KZ  3        
Zpracování obrazu a textu I—V A 2/4, ZK  7 0/3, KZ  3   0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3
Zpracování multimédií I—IV B   0/2, Z  1   0/2, KZ  2 0/2, Z  1 0/2, KZ  2
Principy realizace tiskovin 2/0, ZK  3          
Technologie tiskové produkce I, II B   2/0, ZK  3   2/0, ZK  3   A
Grafické techniky B       0/2, Z  2 0/2, KZ  2  
Fotografie B       0/2, Z  2 0/2, KZ  2  
Knižní vazba B       0/2, Z  2 0/2, KZ  2  
Odborná praxe     0/32, Z  16      
                         
Celkový počet hodin a kreditů 30  31 30 33 40 24 31 34 32 31 23 27
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Mediální produkce a marketing I 2/0, KZ  2 2/0, ZK  3        
Účetnictví       1/0, Z  1    

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

02 knižní grafika


vedoucí studijního zaměření: ak. mal. Milan Erazim
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: dvoukolová přijímací zkouška zahrnující v prvním kole hodnocení domácích prací a zpracování tří výtvarných úkolů, při postupu do druhého kola konají uchazeči dále kulturně historický test s technologickými otázkami a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří vzdělávacích modulů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Knižní grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– grafik orientovaný na grafickou úpravu tiskovin
– ilustrátor knižní a časopisecké produkce
– výtvarný redaktor v oblasti vydavatelské praxe

 

studijní plán platný od 1. 9. 2016 pro studijní skupinu G1A 02:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I, II 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, Z, A  2
Dějiny grafického designu         2/0, KZ  2 2/0, ZK  2
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Grafické umělecké techniky 0/4, KZ  4 0/4, KZ  4 0/4, KZ  4 0/4, KZ  4 0/4, KZ  5 0/4, KZ  5
Ateliérová praxe knižní grafiky 0/4, ZK+  6 0/4, ZK+  6 0/4, ZK+  6 0/4, ZK+  6 0/8, ZK+  17 0/4, Z, A  10
Praktikum z knižní vazby I     0/3, Z  3 0/3, Z  3    
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Volitelné moduly 5  5 5  5 6  6 6 6 3  3 3  3
                         
Celkový počet hodin a kreditů 26  30 26 30 26 30 26 30 22 30 22 30
                         
                         
 volitelné moduly                        
Mediální a marketingová komunikace I 2/0, Z  2 2/0, KZ  2        
Figurální kreslení I, II 0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Praktikum z knihtisku a sítotisku     0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Praktikum z knižní vazby II         0/3, Z  3 0/3, KZ  3
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán platný od 1. 9. 2012 pro studijní skupiny G2A 02 a G3A 02:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk I–III 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, ZK  4 A
Společenské vědy I, II 1/1, Z  1 1/1, KZ  2     1/1, Z  2 1/1, KZ  2
Management I     2/0, KZ  2 2/0, ZK  3    
Dějiny kultury nové doby I—III A 2/0, Z  2 2/0, ZK  3   2/0, KZ  2 2/1, KZ  3 2/1, ZK  4 A
Dějiny grafického designu         2/0, KZ  2 2/0, ZK  3
Typografie I, II A 1/3, KZ  4 1/3, ZK  5        
Knižní grafika I—VI 0/4, ZK+  5 0/4, ZK+  5 0/3, KZ  4 0/7, ZK+  8 0/6, ZK+  7 0/6, ZK  9 A
Grafické techniky I—V 0/4, KZ  4 0/4, KZ  4   0/4, KZ  4 0/4, KZ  4 0/4, KZ   4
Figurální kresba 0/3, Z  3 0/3, KZ  3        
Zpracování obrazu a textu I—V A 2/4, ZK  7 0/3, KZ  3   0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3
Zpracování multimédií I—IV B   0/2, Z  1   0/2, KZ  2 0/2, Z  1 0/2, KZ  2
Principy realizace tiskovin 2/0, ZK  3          
Technologie tiskové produkce I, II B   2/0, ZK  3   2/0, ZK  3    A
Reklamní a prostorová tvorba  B       0/2, Z  2 0/2, KZ  2  
Serigrafie       0/2, Z  2 0/2, KZ  2  
Knižní vazba B       0/2, Z  2 0/2, KZ  2  
Odborná praxe     0/32, Z  16      
                         
Celkový počet hodin a kreditů 30  31 29 32 40 24 31 34 31 30 25 31
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Mediální produkce a marketing I 2/0, KZ  2 2/0, ZK  3        
Účetnictví       1/0, Z  1    

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

03 fotografická tvorba a média


vedoucí studijního zaměření: MgA. Lucie Mlynářová
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: dvoukolová přijímací zkouška zahrnující v prvním kole hodnocení domácích prací a zpracování tří výtvarných úkolů, při postupu do druhého kola konají uchazeči dále kulturně historický test s technologickými otázkami a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří vzdělávacích modulů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Fotografická tvorba
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– fotograf dokumentární a reportážní fotografie
– fotograf užité a reklamní fotografie
– editor a produkční fotografií v médiích a reklamních studiích

 

studijní plán platný od 1. 9. 2016 pro studijní skupinu G1A 03:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I, II 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, Z, A  2
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Technické principy fotografie 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2        
Teorie a dějiny fotografie 2/0, Z  2 2/0, KZ  2 2/0, Z  2 2/0, ZK  2    
Studiová fotografie I, II 1/3, KZ  5 1/3, ZK  5 0/3, KZ   3 0/3, ZK  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ+  3 0/3, ZK  3
Fotografický design         0/3, Z  3 0/3, KZ  3
Ateliérová praxe fotografická tvorby 0/4, ZK+  6 0/4, ZK+  6 0/6, ZK+  8 0/6, ZK+  8 0/8, ZK  15 0/4, Z, A  8
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Volitelné moduly 3  3 3  3 3  3 3 3 3  3 3  3
                         
Celkový počet hodin a kreditů 25  30 25 30 26 30 26 30 22 30 22 30
                         
                         
 volitelné moduly                        
Mediální a marketingová komunikace I 2/0, Z  2 2/0, KZ  2        
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Figurální kreslení I     0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Praktikum z knižní vazby I     0/3, Z  3 0/3, KZ  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Postprodukce digitálního obrazu         0/3, Z  3 0/3, KZ  3
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
KZ+/ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán platný od 1. 9. 2012 pro studijní skupinu G2A 03:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk I–III 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, ZK  4 A
Společenské vědy I, II 1/1, Z  1 1/1, KZ  2     1/1, Z  2 1/1, KZ  2
Management I     2/0, KZ  2 2/0, ZK  3    
Dějiny kultury nové doby I—III A 2/0, Z  2 2/0, ZK  3   2/0, KZ  2 2/1, KZ  3 2/1, ZK  4 A
Typografie I, II B 1/2, Z  2 1/2, KZ  3        
Teorie a dějiny fotografie       2/0, KZ  2 2/0, ZK  3  
Studiová fotografie I—III 2/4, Z, ZK  7 0/5, KZ  5   0/4, KZ  4    
Fotografická tvorba I—VI 0/4, ZK+  5 0/4, ZK+  5 0/3, KZ  4 0/4, ZK+  5 0/8, ZK  9 0/8, ZK  9 A
Multimediální tvorba I—III       0/3, KZ  3 0/3, KZ+  3 0/3, KZ  3
Zpracování multimédií I—IV A   0/3, KZ  3   0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3
Zpracování obrazu a textu I—V A 2/4, ZK  7 0/3, KZ  3   0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3
Principy realizace tiskovin 2/0, ZK  3          
Principy fotografických procesů   2/2, KZ  4        
Technologie tiskové produkce I, II B   2/0, ZK  3   2/0, ZK  3   A
Odborná praxe     0/32, Z  16      
Volitelné moduly       2–4  2–4 4  4 0–2  0–3 
                         
Celkový počet hodin a kreditů 28  29 31 34 40 24 30–32 33–35 30
32 25–27 28–29
                         
                         
 volitelné moduly                        
Knižní vazba B       0/2, Z  2 0/2, KZ  2  
Reklamní a fotografická tvorba B       0/2, Z  2 0/2, KZ  2  
Dějiny grafického designu         2/0, KZ  2 2/0, ZK  3
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Mediální produkce a marketing I 2/0, KZ  2 2/0, ZK  3        
Účetnictví       1/0, Z  1    

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
KZ+/ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

04 tisková produkce


vedoucí studijního zaměření: Ing. Radek Blahák
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: přijímací zkouška zahrnující test technologického základu s kulturně historickými otázkami a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří vzdělávacích modulů:
1/ Management tiskové produkce
2/ Ekonomika tiskové produkce
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– specialista obchodně-ekonomického úseku polygrafických podniků
– specialista technologie a řízení polygrafické výroby
– specialista řízení kvality polygrafické výroby
– specialista DTP studií

 

studijní plán platný od 1. 9. 2016 pro studijní skupinu G1B 04:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Německý jazyk A1.1—B1.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, ZK  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Aplikace přírodních věd a materiálů 2/1, KZ  3 2/1, ZK  3        
Aplikace informačních systémů     0/2, Z  2 0/2, Z  2    
Management tiskové produkce 2/2, ZK  6 2/2, ZK  6 1/2, ZK  5 1/2, ZK+  5 1/2, ZK  5 A  
Ekonomika tiskové produkce     1/1, KZ  2 1/1, KZ  2 1/1, KZ  2 1/1, Z, A  2
Realizace tiskového projektu           0/4, KZ  8
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Odborná praxe         0/24, Z 12    
Volitelné moduly 5  5 5  5 6  6 6 6 3  3 5  5
                         
Celkový počet hodin a kreditů 25  30 25 30 25 30 25 30 38 30 21 30
                         
                         
 volitelné moduly                        
Mediální a marketingová komunikace I 2/0, Z  2 2/0, KZ  2        
Aplikovaná chemie 1/1, Z  2 1/1, KZ  2        
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Kolorimetrie a správa barev     1/2, KZ  3 1/2, ZK  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Workflow digitálního zobrazování           0/2, KZ  2
Zpracování a analýza dat           0/2, KZ  2
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán platný od 1. 9. 2012 pro studijní skupiny G2B 04 a G3B 04:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk I–III 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, ZK  4 A
Německý jazyk I–III 0/2, Z  2 0/2, KZ  2 0/2, Z  2 0/2, KZ  2 0/2, ZK  3  
Společenské vědy I, II 1/1, Z  1 1/1, KZ  2     1/1, Z  2 1/1, KZ  2
Management I, II     2/0, KZ  2 2/0, ZK  3 2/1, KZ  3 2/1, ZK  4
Dějiny kultury nové doby I—II B 2/0, Z  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK        
Typografie I, II B 1/2, Z  2 1/2, KZ  3        
Zpracování obrazu a textu I—V A 2/4, ZK  7 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3   0/3, KZ  3 0/3, KZ  3
Zpracování multimédií I—IV B   0/2, Z  1 0/2, KZ  2   0/2, Z  1 0/2, KZ  2
Principy realizace tiskovin 2/0, ZK  3          
Technologie tiskové produkce I—IV A   2/2, Z, ZK  5 2/2, Z, ZK  5   2/0, ZK  3 2/0, ZK  3 A
Aplikovaná chemie a materiály I, II 2/2, KZ  4 2/2, Z, ZK  5        
Aplikovaná informatika a statistika I, II     1/2, ZK  4   1/2, KZ  3 1/2, ZK  4 A
Kvalita a standardizace I—V 2/4, Z, ZK  7 2/4, Z, ZK  7 2/4, Z, ZK  7   2/4, Z, ZK  7 2/4, Z, ZK  7 A
Principy řízení kvality 1/1, Z  2 1/1, KZ  2        
Účetnictví       1/0, Z  1    
Odborná praxe       0/32, Z  16    
Volitelné moduly 0–2  0–2 0–2  0–3     0–4  0–4 0–4  0–4
                         
Celkový počet hodin a kreditů 32–34  32–34 33–35 35–38 27 30 40 25 26–30
27–31 24–28 29–33
                         
                         
 volitelné moduly                        
Mediální produkce a marketing I 2/0, KZ  2 2/0, ZK  3        
Kolorimetrie         2/2, KZ  4  
Knižní vazba B         0/2, Z  2 0/2, KZ  2
Reklamní a prostorová tvorba B         0/2, Z  2 0/2, KZ  2

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

05 mediální produkce


vedoucí studijního zaměření: Ing. Radek Blahák
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: přijímací zkouška zahrnující test technologického základu s kulturně historickými otázkami a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří vzdělávacích modulů:
1/ Mediální produkce
2/ Mediální a marketingová komunikace
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– specialista inzerce a technické redakce ve vydavatelství
– specialista podpory prodeje (marketingový/PR manažer)
– specialista distribuce tiskových a digitálních médií
– specialista DTP studií

 

studijní plán platný od 1. 9. 2016 pro studijní skupinu G1B 05:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Německý jazyk A1.1—B1.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, ZK  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3   A  
Český jazyk a literární tvorba 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2
Mediální a marketingová komunikace I, II 2/0, Z   2/0, KZ  2 1/1, KZ  2 1/1, ZK  2   A  
Mediální produkce 2/2, ZK  6 2/2, ZK  6 1/2, ZK  5 1/2, ZK+  5 1/2, ZK  5 A  
Realizace mediálního projektu           0/4, KZ  8
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Odborná praxe         0/24, Z 12    
Volitelné moduly 2  3 2  3 6  6 6 6 3  3 5  5
                         
Celkový počet hodin a kreditů 25  30 25 30 25 30 25 30 38 30 21 30
                         
                         
 volitelné moduly                        
Typografie 1/2, KZ  3 1/2, ZK  3        
Webdesign I, II 0/2, Z  3 0/2, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Multimediální tvorba I, II     0/3, Z  3 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Fotografie     0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Zpracování obrazu a textu II         0/3, KZ  3 0/3, ZK  3
Workflow digitálního zobrazování           0/2, KZ  2
Zpracování a analýza dat           0/2, KZ  2
Seminář literární tvorby           0/2, KZ  2
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán zaměření 05 Vydavatelská produkce platný od 1. 9. 2012 pro studijní skupiny G2B 05 a G3B 05:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk I–III 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, ZK  4 A
Německý jazyk I–III 0/2, Z  2 0/2, KZ  2 0/2, Z  2 0/2, KZ  2 0/2, ZK  3  
Společenské vědy I 1/1, Z  1 1/1, KZ  2        
Management I, II     2/0, KZ  2 2/0, ZK  3 2/1, KZ  3 2/1, ZK  4 A
Dějiny kultury nové doby I—II B 2/0, Z  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK        
Typografie I, II B 1/2, Z  2 1/2, KZ  3        
Zpracování obrazu a textu I—V A 2/4, ZK  7 0/3, KZ  3 0/3, KZ  3   0/3, KZ  3 0/3, KZ  3
Zpracování multimédií I—IV A   0/3, KZ  3 0/3, KZ  3   0/3, KZ  3 0/3, KZ  3
Principy realizace tiskovin 2/0, ZK  3          
Technologie tiskové produkce I B   2/0, ZK  3        
Technologie tiskové produkce II—IV A     2/2, Z, ZK  5   2/0, ZK  3 2/0, ZK  3 A
Český jazyk a literární tvorba I—III 2/1, KZ  3 2/1, ZK  4 2/1, KZ  3   2/1, KZ  3 2/1, ZK  4
Mediální produkce a marketing I, II 2/0, KZ  2 2/0, ZK  3 2/0, ZK  3          
Vydavatelská produkce I–V 2/2, Z, ZK  5 2/2, Z, ZK  5 2/2, Z, ZK  5   2/2, Z, ZK  5 2/2, Z, ZK  5 A
Aplikovaná informatika a statistika I, II     1/2, ZK  4   1/2, KZ  3 1/2, ZK  4
Účetnictví       1/0, Z  1    
Odborná praxe       0/32, Z  16    
                         
Celkový počet hodin a kreditů 29  29 29 33 31
35 40 25 28
30 26 32
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Společenské vědy II         1/1, Z  2 1/1, KZ  2

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

06 restaurování uměleckořemeslných děl
z papíru a pergamenu


vedoucí studijního zaměření: Bc. Milana Vanišová
délka studia a způsob ukončení: tříleté studium ukončené absolutoriem
certifikace vzdělání a titul: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa/ky vyšší odborné školy s udělením titulu diplomovaného specialisty, ve zkratce DiS. uváděné za jménem

forma přijímacího řízení: přijímací zkouška zahrnující hodnocení domácích prací, zpracování dvou praktických úkolů, kulturně historický test s oborovými reáliemi a přijímací pohovor

absolutorium:
— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří vzdělávacích modulů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Resturování papíru
3/ Technologie restaurování papíru
— obhajoba absolventské práce

uplatnění absolventů na pracovních pozicích:
– samostatný restaurátor a konzervátor rukopisných a tištěných písemných památek

 

studijní plán platný od 1. 9. 2016 pro studijní skupinu G1B 06:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk A2.1—B2.2 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, Z  4 0/3, KZ  4 0/3, ZK  4 0/3, Z, A  4
Management     2/0, KZ  2 2/0, ZK  2    
Dějiny kultury nové doby I, II 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK  2 2/0, KZ   2 2/0, Z, A  2
Dějiny knižní kultury           2/0, ZK  2
Zpracování obrazu a textu I 2/3, ZK  6 2/3, ZK  6 0/2, Z  3 0/2, KZ  3    
Knižní vazba 1/4, KZ  5 1/4, KZ  5 1/4, KZ  5 1/4, KZ  5 1/4, ZK+  5  
Technologie restaurování papíru 4/0, ZK     2/0, ZK  2 2/0, ZK  2   A  
Laboratorní techniky restaurování   0/4, ZK  4        
Restaurování papíru 0/5, ZK+  7 0/5, ZK+  7 0/7, ZK+  9 0/7, ZK+  9 0/5, ZK  7 0/12, Z, A  13
Seminář absolventské práce           0/4, Z, A  7
Odborná praxe         0/24, Z 12    
Volitelné moduly 2  2 2  2 3  3 3 3   2  2
                         
Celkový počet hodin a kreditů 26  30 26 30 26 30 26 30 39 30 25 30
                         
                         
 volitelné moduly                        
Mediální produkce a marketing I 2/0, Z  2 2/0, KZ  2        
Aplikovaná chemie 1/1, Z  2 1/1, KZ  1        
Typografie     1/2, KZ  3 1/2, ZK  3    
Fotografie     0/3, KZ  3 0/3, ZK  3    
Pomocné vědy historické           2/0, KZ  2
Workflow digitálního zobrazování           0/2, KZ  2
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Seminář z angličtiny — vyrovnávací 0/1, Z  1 0/1, Z  1        
Účetnictví       1/0, Z  1   1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.

 

studijní plán platný od 1. 9. 2012 pro studijní skupiny G2B 06 a G3A 06:

 modul / semestr:  I    II    III    IV    V    VI  
  rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr. rozsah kr.
Anglický jazyk I–III 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, KZ  3 0/3, Z  2 0/3, ZK  4 A
Společenské vědy I, II 1/1, Z  1 1/1, KZ  2     1/1, Z  2 1/1, KZ  2
Management I     2/0, KZ  2 2/0, ZK  3    
Dějiny kultury nové doby I—III A 2/0, Z  2 2/0, KZ  2 2/0, ZK     2/1, KZ  3 2/1, ZK  4 A
Dějiny knižní kultury     2/0, ZK  3     2/0, ZK  3
Typografie I, II B 1/2, Z  2 1/2, KZ  3        
Zpracování obrazu a textu I—V B 2/4, ZK  7 0/2, Z  2 0/2, KZ  2   0/2, Z  2 0/2, KZ  2
Zpracování multimédií I—IV B   0/2, Z  1 0/2, KZ  2   0/2, Z  1 0/2, KZ  2
Principy realizace tiskovin 2/0, ZK  3          
Restaurování papíru I–V 0/5, ZK+  6 0/5, ZK+  6 0/8, ZK+  9   0/10, ZK  11 0/13, ZK  14 A
Technologie restaurování papíru I, II 2/1, KZ   3 2/1, ZK  4 2/1, ZK  4      A
Laboratorní techniky restaurování   2/3, Z, ZK  6        
Knižní vazba I–V 1/4, KZ  5 1/4, KZ  5 1/4, KZ  5 0/3, KZ  3 1/4, KZ+  5  
Pomocné vědy historické     2/0, KZ  2   2/0, KZ  2  
Odborná praxe       0/32, Z  16    
                         
Celkový počet hodin a kreditů 31  31 32 34 29
31 40 25 27
28 27 31
                         
                         
 nepovinné moduly                        
Mediální produkce a marketing 2/0, KZ  2 2/0, ZK  3        
Účetnictví       1/0, Z  1     1/0, Z  1

Z zápočet — KZ klasifikovaný zápočet — ZK zkouška — A absolutorium
KZ+/ZK+ součástí hodnocení vzdělávacího modulu je klauzurní zkouška
Rozsah výuky modulu je ve studijním plánu vyjádřen podílem počtu hodin přednášek a cvičení.