tisková produkce

vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
studijní zaměření: 04 tisková produkce

Studijní program je koncipován tak, aby profil absolventa v plném rozsahu vyhověl současným požadavkům na práci samostatně pracujícího technického redaktora a technologa, který je schopen podle potřeb zadavatele (vydavatelství, polygrafická střediska, výrobní provozy), realizovat všechny úkoly spojené s technologickou přípravou zakázek, plánováním a řízením procesu výroby tiskovin, vč. hodnocení kvality výroby, dispečerskou činností v rámci spolupráce vydavatelství a polygrafického výrobního podniku.

Ve studiu je kladen důraz především na oblast:
– zpracování obrazu a textu,
– objektivních metod hodnocení parametrů technologie výroby tiskovin,
– informačních systémů v polygrafii,
– praktických dovedností ve všech fázích technologie polygrafických výrob.

Ing. Radek Blahák
zástupce ředitele pro vyšší odborné studium
vedoucí oddělení polygrafie

 

přihláška k vyššímu odbornému studiu
kriteria přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu pro školní rok 2016/2017
konzultace pro uchazeče ve školním roce 2015/2016
školní řád vyšší odborné školy