Pozvánky k přijímací zkoušce pro školní rok 2018/2019

V týdnu od 26. 3.  byly rozesílány poštou zákonným zástupcům uchazečů pozvánky k přijímacím zkouškám na SPŠG – obor POLYGRAFIE.
Pozvánku si, prosím, pečlivě prostudujte.

V případě, že pozvánku neobdržíte do pátku 6. 4. 2018, kontaktujte sekretariát školy

/tel. 257 312 390, e-mail: info@hellichovka.cz/.