Platba studijního příspěvku na SPŠG a školného na VOŠG

 

studijní příspěvek 1 000 Kč do fondu SRPŠ platí pro žáky střední školy,

platba školného 5 000 Kč za jeden školní rok je povinná (dle Vyhlášky 10/2005 Sb., § 14, odst. 1 a 2) pro studenty vyšší odborné školy — placeno ve dvou splátkách, tj. 2× 2 500 Kč, a to nejpozději do 15. října pro první splátku školného a do 15. února pro druhou splátku školného

číslo účtu: 23435031/0710
variabilní symbol: rodné číslo
poznámka: jméno a příjmení studenta

kontaktní osoba pro platby žáků a studentů školy:
Alexandra Kadičová, účetní a ekonomka školy
telefon 257 312 496

 

 

Platba obědů ve Školní jídelně Karmelitská — Malostranská ZŠ

 

stravné 30 Kč za jeden oběd

číslo účtu: 18535011/0100
variabilní symbol: číslo měsíce
poznámka: jméno a příjmení studenta

kontaktní osoba ve ŠJ Karmelitská:
Yveta Moravcová, vedoucí jídelny
telefon 257 532 695