odborná literatura
z produkce Nakladatelství grafické školy

Průšová, J.: Vznik a vývoj písma (200 Kč)
Bartoň, J.: Úvod do technologie ofsetu (120 Kč)
Lešikar, A.: Úvod do technologie sítotisku (130 Kč)
X-Rite: Denzitometrie (10 Kč)
Pop., P: Malý polygrafický slovník CZ/N a N/CZ (30 Kč)

Uvedené publikace je možné zakoupit
v sekretariátu školy v budově Hellichově ulici 22.

Pop, P.: Úvod do polygrafie (vyprodáno)