číslo účtu pro platbu příspěvku na žáky

Údaje Klubu přátel školy VOŠG a SPŠG
pro platbu příspěvku 1 000 Kč jsou následující:

číslo účtu: 1934021379/0800
variabilní symbol: 8
zpráva pro příjemce: jméno žáka a třída

Takto získané prostředky investuje Klub přátel VOŠG a SPŠG výhradně
do vzdělávacích potřeb žáků.