přijímací řízení ke studiu
na střední průmyslové škole grafické


Přijímací zkouška ke studiu ve školním vzdělávacím programu

Tisková a nová média (obor 34-41-M/01 Polygrafie)

Termín odevzdání přihlášek ve střední škole: do 1. 3. 2017
Termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek: 12. a 16. 4. 2018
Termín školní části přijímacího řízení (bez přítomnosti uchazečů): 23. 4. 2018

V rámci školní části přijímacího řízení škola přihlíží k prospěchu ze základní školy, přičemž průměr známek nesmí být vyšší než 1,80.

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy.
Uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.
Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce

 

Talentová a přijímací zkouška ke studiu ve školních vzdělávacích programech

Design tiskovin (obor 82-41-M/05 Grafický design)
Design obalů (obor 82-41-M/05 Grafický design)
Design digitálních médií (obor 82-41-M/05 Grafický design)
Fotografie a média (obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média)
Restaurování papíru a muzejních předmětů (obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství)

Termín odevzdání přihlášek ve střední škole: do 30. 11. 2017
1. termín talentových a přijímacích zkoušek: 5. a 8. 1. 2018 (odevzdání domácích prací do 3. 1. 2018)
2. termín talentových a přijímacích zkoušek: 10. a 11. 1. 2018 (odevzdání domácích prací do 8. 1. 2018)

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročník.
Uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.
Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

 

přihlášky ke studiu v programech s talentovou zkouškou:

Design tiskovin / Design obalů / Design digitálních médií Fotografie a média / Restaurování papíru a muzejních předmětů

přihláška ke studiu v programu bez talentové zkoušky:

Tisková a nová média