střední průmyslová škola grafická

skola

 

polygrafie

užitá fotografie a média

design tiskovin

design obalů

design digitálních médií

konzervátorství a restaurátorství

 

 
Studium v těchto oborech poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a je realizováno jako čtyřleté denní. Ke studiu se mohou přihlásit žáci základních škol, kteří v daném roce ukončí devátou třídu, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání.

Přihlášky do technologického oboru Polygrafie, podávají žáci 9. třídy základní školy nebo starší uchazeči nejpozději do 1. března 2018 na ředitelství Střední průmyslové školy grafické. Do prvního ročníku se přijímá 30 uchazečů, kteří nejlépe vykonají jednotné (státní) přijímací zkoušky a ve školní části přijímacího řízení získají nejvíce bodů za prospěch ze základní školy.

Státní přijímací zkoušky se konají formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a na výsledku přijímacího řízení se podílí z 60 %. Státní přijímací zkoušky se konají ve dvou řádných termínech 12. a 16. dubna 2018. Školní část přijímacích zkoušek, podílející se ze 40 % na výsledku přijímacího řízení, se uskuteční dne 23. dubna 2018. Školní část zahrnuje pouze bodové hodnocení výsledků prospěchu za druhé pololetí osmé třídy a první pololetí deváté třídy základní školy (u starších uchazečů prospěch za druhé pololetí osmé třídy a druhé pololetí deváté třídy), nebo odpovídající ročníky gymnázií. Informace o státních přijímacích zkouškách poskytuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.

Přihlášky ke vzdělávání v uměleckých vzdělávacích programech Konzervátorství a restaurátorstvíUžitá fotografie a média, Design tiskovin, Design obalů a Design digitálních médií podávají žáci z devátých tříd a ostatní uchazeči na ředitelství Střední průmyslové školy grafické nejpozději do 30. listopadu. Do prvního ročníku se přijímají uchazeči, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Talentové a přijímací zkoušky se konají v termínu 5. a 8. ledna 2018 nebo 10. a 11. ledna 2018. Škola pořádá pro uchazeče o studium od počátku října do konce prosince konzultace nad jejich domácími pracemi. Domácí práce odevzdávají uchazeči o studium v prvním termínu do 3. ledna 2018 do 12 hodin nebo v druhém termínu do 8. ledna 2018 do 12 hodin. Talentovou zkoušku tvoří několik odlišně od sebe formulovaných a zaměřených úloh, jimiž se zjišťuje zejména výtvarná představivost, pozorovací talent, barvocit, smysl pro kompozici a přesnost. Každý uchazeč předloží soubor domácích prací a jejich seznam. Součástí zkoušky je rovněž test prověřující všeobecný kulturní a historický přehled uchazeče, prověrka znalostí českého jazyka a literatury a individuální pohovor. Talentová zkouška zpravidla bývá vícekolová a je vylučovací.

 

 

přihlášky k talentovým zkouškám:

design tiskovin / design obalů / design digitálních medií / užitá fotografie a média / konzervátorství a restaurátorství

přihláška ke studiu v oboru bez talentové zkoušky:

polygrafie


konzultace ve školním roce 2017/2018