vedení školy

Ing. Blahák Radek ředitel školy
Mgr. Vykydalová Petra statutární zástupkyně ředitele
MgA. Kopecký Václav zástupce ředitele
Čermák Jan vedoucí doplňkové činnosti školy

vedení školy

Ing. Blahák Radek ředitel školy
Čermák Jan vedoucí doplňkové činnosti školy
MgA. Kopecký Václav zástupce ředitele
Mgr. Vykydalová Petra statutární zástupkyně ředitele

vedoucí oddělení

ak. mal. Kočvar Zbyněk vedoucí oddělení grafické a výtvarné tvorby
Mgr. Kopasz Viktor vedoucí oddělení fotografie
Bc. Lešikar Adam, DiS. vedoucí oddělení polygrafie
Bc. Vanišová Milana vedoucí oddělení restaurátorství

interní pedagogové

Mgr. Bartoňová Terezie knižní vazba
Ing. Bělousová Jitka polygrafické předměty, P2A
Ing. Blahák Radek fotografické předměty
Broumová Bohumila počítačové technologie
Mgr. Burešová Kateřina český jazyk a literatura, psychologie, výchovná poradkyně, V3
Čermák Jan typografie, redakce
Ing. Charvát Jan počítačové technologie
BcA. Císler Jiří výtvarné předměty pro polygrafy, počítačové technologie
ak. mal. Erazim Milan výtvarné předměty pro grafiky
Mgr. art. Ficová Martina figurální kreslení, kulturně-historické předměty
MgA. Fixlová Ivana fotografické předměty
Mgr. Havlíčková Jindřiška anglický jazyk
Ing. Honsová Eva chemie, technologie restaurování, P4A
BcA. Hora Pavel výtvarné předměty pro grafiky a polygrafy
Mgr. Hoření Jiřina anglický jazyk, vedoucí komise humanitních věd, G2A
ak. mal. Hrach Pavel výtvarné předměty pro grafiky
Mgr. Hrušková Eva anglický jazyk, G2B
Hrušková Olga knižní vazba
Mgr. Janská Lenka, Ph.D. kulturně-historické předměty, G3A
Kadičová Alexandra ekonomické předměty
Mgr. Kaucká Olga tělesná výchova, francouzský jazyk, P2B
Mgr. Kletvíková Lucie český jazyk a literatura, výtvarná příprava, V2
PhDr. MgA. Knapp Dalibor multimediální tvorba, webdesign, G3B
ak. mal. Kočvar Zbyněk výtvarné předměty pro grafiky
Mgr. Kolenatá Silvie anglický jazyk, G1A
Mgr. Kopasz Viktor fotografické předměty
MgA. Kopecký Václav fotografické předměty
Mgr. Kotýnek Karel matematika, informatika, P4B
MgA. Kozlíková Kateřina, DiS. výtvarné předměty pro grafiky
MgA. Kraus Filip typografie, počítačová grafika, G1B
ak. mal. Krobová Dana výtvarné předměty pro restaurátory a grafiky
Ing. Kvítek Petr polygrafické předměty
Bc. Lešikar Adam, DiS. polygrafické předměty
Lindner Jan počítačové technologie
MgA. Mlynářová Lucie fotografické předměty
Mgr. Polívková Dana německý jazyk, český jazyk a litetarura, G1B
MgA. Procházka Martin výtvarné předměty pro grafiky
Mgr. Prokopová Eva výtvarné a kulturně-historické předměty, V4
PhDr. Rozehnalová Jarmila společenské vědy, výchovná poradkyně
PhDr. Sehnal Jan výtvarné předměty pro restaurátory
PhDr. Sehnalová Alena humanitní předměty
Mgr. Smolová Marcela matematika, fyzika, technické kreslení, P3
Mgr. Staňková Libuše kulturně-historické předměty, německý jazyk, zastup. G3A
PhDr. Urban Petr anglický jazyk, historie, P1
Bc. Vanišová Milana restaurování papíru
Mgr. Vykydalová Petra matematika, vedoucí komise přírodních věd, V1

externí pedagogové

MgA. Borýsková Štěpánka technologie restaurování
Ing. Boumová Kristýna laboratorní techniky a technologie restaurování
Hendrychová Zuzana restaurování a konzervování papíru
Hnulíková Blanka restaurování fotografie
Mgr. Holakovská Libuše restaurování a konzervování pečetí
Mgr. Jarcovjáková Libuše fotografické předměty
Mgr. Mařík Martin vydavatelské předměty
MgA. Maštera Jan, DiS. multimédiální tvorba
Dr. Ing. Opletal Josef vydavatelské předměty
Ing. Samohýlová Alena restaurování a konzervování textilu
PhDr. Spiwoková Světlana restaurování a konzervování dřeva a kovu
Svobodová Ljuba restaurování a konzervování keramiky
Mgr. Tichá Marie latinský jazyk
Ing. Urbánek Štěpán restaurování papíru
Žáček Ondřej polygrafické předměty

Technicko-hospodářští zaměstnanci

Berka Jan, DiS. operátor a produkční tiskového střediska
Dusilová Dana hospodářka
Horáčková Renata studijní referentka, sekretářka, správce archivu
Kadičová Alexandra ekonomka a účetní
Saktor Ondrej správce počítačové sítě
Šedová Martina knihovnice

Provozní zaměstnanci

Hendrychová Zuzana uklízečka
Hýsková Lenka uklízečka
Juránková Jana uklízečka
Lovásová Dana uklízečka
Šimek Petr školník a údržbář
Šustek Mojmír vrátní služba
Votýpková Renata uklízečka