vedení školy

Ing. Blahák Radek ředitel školy
Mgr. Vykydalová Petra statutární zástupkyně ředitele
MgA. Kopecký Václav zástupce ředitele
Čermák Jan vedoucí doplňkové činnosti školy

vedoucí oddělení

ak. mal. Kočvar Zbyněk vedoucí oddělení grafické a výtvarné tvorby
Bc. Vanišová Milana vedoucí oddělení restaurátorství
Mgr. Kopasz Viktor vedoucí oddělení fotografie
Bc. Lešikar Adam, DiS. vedoucí oddělení polygrafie

interní pedagogové

Kadičová Alexandra ekonomické předměty
Mgr. Burešová Kateřina český jazyk a literatura, psychologie, výchovná poradkyně, V3
Mgr. Kletvíková Lucie český jazyk a literatura, výtvarná příprava, V2
ak. mal. Kočvar Zbyněk výtvarné předměty pro grafiky
Mgr. Kopasz Viktor fotografické předměty
ak. mal. Krobová Dana výtvarné předměty pro restaurátory a grafiky
Ing. Charvát Jan počítačové technologie
Mgr. art. Ficová Martina figurální kreslení, kulturně-historické předměty
Bc. Lešikar Adam, DiS. polygrafické předměty
Lindner Jan počítačové technologie
MgA. Mlynářová Lucie fotografické předměty
Ing. Bělousová Jitka polygrafické předměty, P2A
Broumová Bohumila počítačové technologie
Císler Jiří výtvarné předměty pro polygrafy, počítačové technologie
Čermák Jan typografie, redakce
ak. mal. Erazim Milan výtvarné předměty pro grafiky
MgA. Fixlová Ivana fotografické předměty
Mgr. Havlíčková Jindřiška anglický jazyk
Ing. Honsová Eva chemie, technologie restaurování, P4A
BcA. Hora Pavel výtvarné předměty pro grafiky a polygrafy
Mgr. Hoření Jiřina anglický jazyk, vedoucí komise humanitních věd, G2A
Mgr. Hrušková Eva anglický jazyk, G2B
Hrušková Olga knižní vazba
Mgr. Janská Lenka, Ph.D. kulturně-historické předměty, G3A
PhDr. MgA. Knapp Dalibor multimediální tvorba, webdesign, G3B
MgA. Procházka Martin výtvarné předměty pro grafiky
Mgr. Prokopová Eva výtvarné a kulturně-historické předměty, V4
PhDr. Rozehnalová Jarmila společenské vědy, výchovná poradkyně
Mgr. Smolová Marcela matematika, fyzika, technické kreslení, P3
Mgr. Staňková Libuše kulturně-historické předměty, německý jazyk, zastup. G3A
Bc. Vanišová Milana restaurování papíru
ak. mal. Hrach Pavel výtvarné předměty pro grafiky
Mgr. Polívková Dana německý jazyk, český jazyk a litetarura, G1B
MgA. Kopecký Václav fotografické předměty
Mgr. Bartoňová Terezie knižní vazba
PhDr. Sehnal Jan výtvarné předměty pro restaurátory
Mgr. Vykydalová Petra matematika, vedoucí komise přírodních věd, V1
Ing. Blahák Radek fotografické předměty
PhDr. Urban Petr anglický jazyk, historie, P1
MgA. Kozlíková Kateřina, DiS. výtvarné předměty pro grafiky
PhDr. Sehnalová Alena humanitní předměty
Mgr. Kotýnek Karel matematika, informatika, P4B
MgA. Kraus Filip typografie, počítačová grafika, G1B
Mgr. Kolenatá Silvie anglický jazyk, G1A
Mgr. Kaucká Olga tělesná výchova, francouzský jazyk, P2B
Ing. Kvítek Petr polygrafické předměty

externí pedagogové

Mgr. Tichá Marie latinský jazyk
Ing. Boumová Kristýna laboratorní techniky a technologie restaurování
MgA. Maštera Jan, DiS. multimédiální tvorba
Dr. Ing. Opletal Josef vydavatelské předměty
Ing. Urbánek Štěpán restaurování papíru
Ing. Samohýlová Alena restaurování a konzervování textilu
PhDr. Spiwoková Světlana restaurování a konzervování dřeva a kovu
Svobodová Ljuba restaurování a konzervování keramiky
Mgr. Mařík Martin vydavatelské předměty
Žáček Ondřej polygrafické předměty
Hendrychová Zuzana restaurování a konzervování papíru
Mgr. Holakovská Libuše restaurování a konzervování pečetí
Hnulíková Blanka restaurování fotografie
MgA. Borýsková Štěpánka technologie restaurování
Mgr. Jarcovjáková Libuše fotografické předměty

Technicko-hospodářští zaměstnanci

Šedová Martina knihovnice
Horáčková Renata studijní referentka, sekretářka, správce archivu
Dusilová Dana hospodářka
Saktor Ondrej správce počítačové sítě
Kadičová Alexandra ekonomka a účetní
Berka Jan, DiS. operátor a produkční tiskového střediska

Provozní zaměstnanci

Šimek Petr školník a údržbář
Šustek Mojmír vrátní služba
Hýsková Lenka uklízečka
Juránková Jana uklízečka
Dusilová Renata uklízečka
Mgr. Keprt Boleslav tiskař ofsetové dílny
Hendrychová Zuzana uklízečka