vedení školy

Ing. Blahák Radek ředitel školy
Čermák Jan vedoucí doplňkové činnosti školy
MgA. Kopecký Václav zástupce ředitele
Mgr. Vykydalová Petra statutární zástupkyně ředitele

vedoucí oddělení

ak. mal. Kočvar Zbyněk vedoucí oddělení grafického designu
Mgr. Kopasz Viktor vedoucí oddělení fotografie
Bc. Lešikar Adam DiS. vedoucí oddělení polygrafie
Bc. Vanišová Milana vedoucí oddělení restaurátorství

interní pedagogové

Ing. Bělousová Jitka polygrafické předměty, P2a
Ing. Blahák Radek fotografické předměty
Broumová Bohumila informační technologie
Mgr. Burešová Kateřina český jazyk a literatura, prevence sociálně patologických jevů, V3
Čermák Jan typografie, redakce
Císler Jiří informační technologie, vedoucí komise ICT
ak. mal. Erazim Milan výtvarné předměty
Mgr. art. Ficová Martina figurální kreslení, kulturně-historické předměty
MgA. Fixlová Ivana fotografické předměty
Mgr. Havlíčková Jindřiška anglický jazyk
Ing. Honsová Eva chemie, technologie restaurování, P4a
BcA. Hora Pavel výtvarné předměty
Mgr. Hoření Jiřina anglický jazyk, vedoucí komise humanitních věd, G2A
ak. mal. Hrach Pavel výtvarné předměty
Mgr. Hrušková Eva anglický jazyk, G2B
Hrušková Olga knižní vazba
Mgr. Janská Lenka Ph.D. kulturně-historické předměty, G3A
Kadičová Alexandra ekonomické předměty
Mgr. Kaucká Olga tělesná výchova, francouzský jazyk, P1b
Mgr. Kletvíková Lucie český jazyk a literatura, výtvarná příprava, V2
PhDr. Knapp Dalibor multimediální tvorba, webdesign, G3B
ak. mal. Kočvar Zbyněk výtvarné předměty
Mgr. Kolenatá Silvie anglický jazyk, G1A
Mgr. Kopasz Viktor fotografické předměty
MgA. Kopecký Václav fotografické předměty
Mgr. Kotýnek Karel matematika, informatika, P3b
ak. mal. Kovalská Věnceslava typografie
MgA. Kozlíková Kateřina DiS. výtvarné předměty
MgA. Kraus Filip typografie, počítačová grafika, G1B
ak. mal. Krobová Dana výtvarné předměty
Kutheil Petr polygrafické předměty
Ing. Kvítek Petr polygrafické předměty
Bc. Lešikar Adam DiS. polygrafické předměty
Lindner Jan počítačové technologie
MgA. Mlynářová Lucie fotografické předměty
Mgr. Polívková Dana německý jazyk, G3B
MgA. Procházka Martin výtvarné předměty
Mgr. Prokopová Eva výtvarné a kulturně-historické předměty, V3
PhDr. Rozehnalová Jarmila společenské vědy, výchovná poradkyně
PhDr. Sehnal Jan výtvarné předměty
Mgr. Smolová Marcela matematika, fyzika, technické kreslení, P2
Mgr. Staňková Libuše kulturně-historické předměty, německý jazyk
PhDr. Urban Petr anglický jazyk, historie, P4
Bc. Vanišová Milana restaurování papíru
Mgr. Vykydalová Petra matematika, vedoucí komise přírodních věd, V1

externí pedagogové

Mgr. Bartoňová Tereza knižní vazba
Ing. Boumová Kristýna laboratorní techniky a technologie restaurování
Hendrychová Zuzana restaurování a konzervování papíru
Hnulíková Blanka restaurování fotografie
Mgr. Holakovská Libuše restaurování a konzervování pečetí
Kupsová Daniela vydavatelské předměty
MgA. Maštera Jan DiS. multimédiální tvorba
Mgr. Nováková Věra latinský jazyk
Dr. Ing. Opletal Josef vydavatelské předměty
Mgr. Práchenský Bohumil vydavatelské předměty
Ing. Samohýlová Alena restaurování a konzervování textilu
PhDr. Sehnalová Alena humanitní předměty
Dipl.-Germ. Sochůrková Ivana vydavatelské předměty
PhDr. Spiwoková Světlana restaurování a konzervování dřeva a kovu
Svobodová Ljuba restaurování a konzervování keramiky
Ing. Urbánek Štěpán restaurování papíru
Ing. Vávrová Petra PhD. laboratorní techniky a technologie restaurování
Žáček Ondřej polygrafické předměty

Technicko-hospodářští zaměstnanci

Dusilová Dana hospodářka
Horáčková Renata sekretářka
Kadičová Alexandra ekonomka a účetní
Novák Petr správce počítačové sítě
Šedová Martina knihovnice
Mgr. Staňková Libuše správce galerie a archivu

Provozní zaměstnanci

Dusilová Renata uklízečka
Hendrychová Zuzana uklízečka
Hýsková Lenka uklízečka
Juránková Jana uklízečka
Mgr. Keprt Boleslav tiskař ofsetové dílny
Šimek Petr školník a údržbář
Šustek Mojmír vrátní služba