výsledky přijímacího řízení ke studiu na VOŠG pro školní rok 2018/19

 

Obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

pořadí číslo body
     

01 Propagační grafika

     
přijatí uchazeči:  
1. 110 220
2. 125 172
3. 119 170
4. 112 158
5. 104 157
6. 129 150
7. 105 149
8.-9. 108 147
8.-9. 126 147
10. 130 143
11. 102 129
12. 109 123
     
nepřijatí uchazeči:  
13. 122 115
14. 113 103
15. 114 102
16. 124 91
17. 139 53
18. 117 51
19. 116 49
20.-22. 135 47
20.-22. 138 47
20.-22. 120 47
23.-25. 137 45
23.-25. 132 45
23.-25. 123 45
26. 134 43
27. 107 40
28. 128 39
29. 111 34
30. 133 29
     
     

02 Knižní grafika

 
     
přijatí uchazeči:  
1. 210 208
2. 204 198
3. 205 197
4. 208 195
5. 202 192
6. 213 170
7. 209 164
8. 211 161
9. 212 153
10. 215 148
11. 214 144
     
nepřijatí uchazeči:  
12. 207 120
13. 203 109
     
     

03 Fotografická tvorba a média

     
přijatí uchazeči:  
1. 318 216
2. 304 185
3. 321 174
4. 306 171
5. 309 164
6. 303 157
7. 310 155
8. 311 151
9.-10. 308 130
9.-10. 302 130
11. 307 123
12. 316 119
     
nepřijatí uchazeči:  
13. 315 110
14. 314 105
15. 312 95
16. 313 84
     
     

04 Tisková produkce

 
     
přijatí uchazeči:  
1. 403 71
2. 401 70
3. 406 64
4. 107 62
5. 409 60
6.-7. 407 57
6.-7. 404 57
8. 405 56
     
nepřijatý uchazeč:  
9. 402 37
     
     

05 Mediální produkce

     
přijatí uchazeči:  
1. 504 95
2. 503 78
3. 507 77
4.-5. 509 70
4.-5. 515 70
6. 517 69
7. 510 67
8. 505 64
9. 516 59
10. 512 57
11. 511 56
12. 514 51
13. 501 50
14. 508 48
     
nepřijatí uchazeči:  
15. 506 45
16. 513 42
17. 502 39
18. 518 38
     
     

06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

     
přijatí uchazeči:  
1. 601 133
2. 603 131

 

 

Přijatí uchazeči ke studiu ve Vyšší odborné škole grafické jsou povinni uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí školné ve výši 2 500 Kč pře­vo­dem na účet číslo 23435031/0710 (variabilní symbol: rodné číslo) nebo osobně v kanceláři školy. Platba školného je v souladu s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Pokud do stanoveného termínu přijatý uchazeč školné neuhradí, má se za to, že od žádosti o při­jetí ke vzdě­lávání ve vyšší odborné škole odstoupil.

 

V Praze dne 20. 6. 2018

Ing. Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

 

Související odkazy:

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu na VOŠG
Kriteria přijímacího řízení ke studiu na VOŠG