ukončení zimního zkouškového období a kontrola indexů

 

 

Studenti vyšší odborné školy jsou povinni předložit vedoucím učitelům studijních skupin indexy ke kontrole, a to nejpozději do 25. ledna 2019.

Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může student písemně požádat ředitele školy, a to prostřednictvím vedoucího ročníku, o prodloužení termínu splnění klasifikace v některém předmětu.

Základním kriteriem pro povolení prodloužení termínu klasifikace je plnění studijních povinností během semestru a okolnosti hodné zvláštního zřetele (zdravotní stav podložený vyjádřením lékaře apod.)

Výuka v letním semestru začíná v pondělí 4. února 2019.

 

Václav Kopecký
zástupce ředitele pro vyšší odborné studium